Poprzednia

ⓘ Włodzimierz Michajłow
                                     

ⓘ Włodzimierz Michajłow

Jego rodzicami byli profesor konserwatorium Konstanty Michajłow i jego żona Wera z domu Gniewosz. W 1922 zamieszkał w Warszawie, cztery lata później zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studia zoologiczne pod kierunkiem prof. Konstantego Janickiego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył je w 1932, a w 1935 został magistrem filozofii w dziedzinie zoologii i anatomii porównawczej. Od 1932 równolegle studiował pedagogikę na Wydziale Humanistycznym, dyplom uprawniający do nauczania w szkołach średnich uzyskał w 1936. Już podczas studiów wykonywał zawód nauczyciela, od 1934 uczył przyrodoznawstwa w Prywatnym Męskim Gimnazjum i Liceum Zgromadzenia Kupców. Ponadto jako wolontariusz pracował na stanowisku asystenta w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadził badania nad tasiemcami. Przygotowania do planowanej obrony pracy doktorskiej przerwał wybuch II wojny światowej, zaginęła wówczas zarówno sama praca jak i przygotowane do niej materiały. Włodzimierz Michajłow przez cały okres wojny uczestniczył w tajnym nauczaniu, od 1944 kierował referatem Resortu Oświaty PKWN. W 1945 został naczelnikiem wydziału, a dwa lata później awansował na stanowisko wicedyrektora Departamentu Reformy Oświaty. Po zakończeniu działań wojennych ponownie rozpoczął badania naukowe dzięki którym w 1947 przedstawił na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej pracę doktorską, a następnie został dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Nauki w Ministerstwie Oświaty. Dwa lata później objął stanowisko zastępcy profesora w Katedrze Zoologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i kierownika tej katedry. Od 1954 był związany z Zakładem Parazytologii Polskiej Akademii Nauk, od 1959 pełnił funkcję Wiceministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, ponadto przez pięć lat był równocześnie zastępcą sekretarza Wydziału Nauk Biologicznych. W 1961 został powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Parazytologii PAN, w 1968 przestał pełnił funkcję Wiceministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, wybrano go wówczas na sekretarza Wydziału Nauk Biologicznych. W czerwcu 1968 roku wszedł w skład Komitetu Przygotowawczego obchodów 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. W 1974 skutecznie wnioskował o wprowadzenie do programu UNESCO Człowiek i Biosfera MAB projektu "Parazytologia a Ochrona Środowiska” PARMAB. Rok później zakończył pracę na stanowisku dyrektora i sekretarza i przeszedł w stan spoczynku, uzyskał wówczas tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu. Pozostał aktywny w sferze organizacyjnej, w 1978 został wybrany na prezydenta Międzynarodowego Kongresu Parazytologicznego World Federation of Parasitologists ICOPA-IV, który odbywał się w Warszawie.

Zmarł w 1994, spoczywa na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.

                                     

1. Dorobek naukowy

Po 1945 przygotował ponad dwadzieścia prac naukowych dotyczących parazytologii tasiemców oraz parazytologii ogólnej. Od 1955 prowadził badania nad wiciowcami z grupy Euglenida, które pasożytują w widłonogach Copepoda, ich efektem było ok. sto pięćdziesiąt prac i opracowań oraz dwie monografie. Wprowadził wyróżnianie czterech kryteriów oznaczania gatunków pasożytniczych Euglenoida i na tej podstawie wyróżnił i opisał sto dwadzieścia trzy gatunki z całego świata. Ponadto doprowadził do wyodrębnienia dziewięciu nowych rodzajów pasożytniczych, jednej rodziny oraz jednego podrzędu.

Publikacje wybrane

 • "Euglenoidina parasitica in Copepoda. An outline monograph” /1972/;
 • "Problemy koewolucji organicznej” /1982/.
 • "Pasożytnictwo a ewolucja” /1960/;
 • "Środowisko i polityka” /1974/;
 • "Zarys parazytologii ewolucyjnej” /1968/;
 • "Biologia pasożytniczych Euglenoidina” /1978/;
 • "Sozologia i problemy środowiska życia człowieka” /1972/;
                                     

2. Członkostwo

 • Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk od 1961, a następnie członek rzeczywisty od 1966;
 • Członek redakcji "Kosmosu” od 1952;
 • Członek Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika od 1945
 • Członek zagraniczny Akademii Nauk ZSRR od 1982;
 • Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego od 1948;
 • Członek kolegium redakcyjnego "Problemów” od 1954;
 • Członek Towarzystwa Wiedzy Powszechnej od 1950;
 • Przewodniczący Sekcji Biologicznej Komisji Nagród Państwowych 1964-1978;
 • Dyrektor Wszechnicy PAN od 1975;
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego "Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN od 1970, od 1982 Przewodniczący Honorowy;
 • Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody od 1970;
 • Przewodniczący rady redakcyjnej rocznika "Człowiek i nauka” od 1970;
 • Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska od 1981;
 • Członek Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.
 • Członek Polskiej Partii Robotniczej 1944-1949, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 1949;
                                     

3. Odznaczenia i nagrody

 • List gratulacyjny pod Przewodniczącego Rady Państwa /1982/
 • Nagroda Państwowa II stopnia /1954, 1964/;
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą;
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski;
 • Zasłużony Działacz Kultury;
 • Order Sztandaru Pracy I klasy;
 • Medal Zwycięstwa i Wolności 1945;
 • Medal 10-lecia Polski Ludowej;
 • Medal im. Mikołaja Kopernika PAN
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej;
 • Medal im. Ludwika Waryńskiego
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski;
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej;
 • Złoty Krzyż Zasługi;
 • Srebrny Krzyż Zasługi;
 • Zasłużony Nauczyciel PRL;
 • Order Sztandaru Pracy II klasy;
 • Medal 30-lecia Polski Ludowej;