Poprzednia

ⓘ Siwce Łagodne
Siwce Łagodne
                                     

ⓘ Siwce Łagodne

Osada została opisana w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. Z opisu wynika, że w 1889 roku zaścianek szlachecki Siwce Łagodne leżał w powiecie dziśnieńskim guberni wileńskiej Imperium Rosyjskiego. Znajdowały się tu 2 domy, mieszkało 23 mieszkańców, katolików.

W dwudziestoleciu międzywojennym osada leżała w granicach II Rzeczypospolitej w gromadzie Cielaki, w gminie wiejskiej Postawy, w powiecie postawskim, w województwie wileńskim. Osiedlono tutaj po wojnie polsko-bolszewickiej 5 wojskowych osadników.