Poprzednia

ⓘ Maksym Tymoszenko
Maksym Tymoszenko
                                     

ⓘ Maksym Tymoszenko

Maksym Tymoszenko – ukraiński działacz kulturalny, profesor Narodowej Akademii Kadr Kierowniczych Kultury i Sztuki, prezys Green Cross Ukraine, członek Zarządu Międzynarodowego Zielonego Krzyża, rektor Ukraińskiej Narodowej Akademii Muzycznej.

                                     

1. Życiorys

Jest absolwentem Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana, gdzie ukończył studia magisterskie w zakresie MBA 1996, wydział ekonomii i zarządzania. Dostał drugie wykształcenie wyższe w Narodowej Akademii Kadr Kierowniczych Kultury i Sztuki 2012. W 2012 został doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk kultury i sztuki.

Jest docentem Katedry Art-zarządzania oraz technologii ewentowej na Instytucie praktycznej kultury i art-zarządzania w Kijowie, został profesorem zwyczajnym na tej uczelni.

Został uhonorowany tytułem Ambasadora Pokoju.

                                     

2. Działalność naukowa

Jest autorem ponad 20 publikacji, m.in.: Kultura i Nowoczesność, Aktualne problemy teorii, historii i praktyki kultury artystycznej, Biuletyn Państwowej Akademii Kultury i Sztuki teraz Biuletyn Państwowej Akademii Kultury i Sztuki.

Współautor pięciotomowej Ukraińskiej Encyklopedii Etnokulturowej 2013. Współautor Encyklopedii ukraińskiej twórczości sztuki etnicznej 2014 etnokulturologia w 5 tomach. Każdy tom wydano pod patronatem Państwowej Akademii Sztuki Ukrainy i Państwowej Akademii Kultury i Sztuki.

                                     

3. Wybrane publikacje

  • ukr Гуманітарний досвід культури як предмет системологічного вивчення // Культура і сучасність. 2012. № 1. С. 78–83.
  • ukr Семантичні виміри сучасної української культури: дискурсивний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. Київ, 2012. Вип. XXVIII. С. 57–64.
  • ukr Міжнародні гуманітарні стратегії: теорія і практика // Підручник. Київ, 2015. 160 с.
  • ukr Катарсичні виміри сучасної людини та образ "людини світу" // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2013. № 1. С. 82–86.
  • ukr Людина-митець як субєкт культурної розбудови України // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2015. № 1. C. 50–55.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...