Poprzednia

ⓘ Anna Musiała
                                     

ⓘ Anna Musiała

Anna Maria Musiała – polska prawnik, doktor habilitowana nauk prawnych, specjalistka w zakresie prawa pracy. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                                     

1. Życiorys

Studia prawnicze ukończyła w 2003 na Wydziale Prawa i Administracji UAM. W 2006 otrzymała stopień doktora na podstawie pracy pt. Prawne problemy nieodpłatnego zatrudnienia. Habilitowała się w 2014 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy Porozumienia zbiorowe jako źródło prawa pracy. Od 2006 pracuje w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Stypendystka Rządu Republiki Francuskiej w Paryżu, na Uniwersytecie Nanterre X 2006. Odbyła również staż naukowy w Collège de France 2014–2015.

Kuratorka cyklu ogólnopolskich konferencji "Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy”, które od 2016 odbywają się na Wydziale Prawa i Administracji UAM, i są organizowane we współudziale Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

                                     

2. Wybrane publikacje

  • Porozumienia zbiorowe jako źródło prawa pracy, 2013, ​ISBN 978-83-232-2566-9 ​
  • Prawne aspekty wolontariatu, 2003, ​ISBN 83-87116-69-6 ​
  • Zatrudnienie niepracownicze, 2011, ​ISBN 978-83-7641-425-6 ​
  • Polish labour law and the Churchs social teaching, 2019, ​ISBN 978-83-232-3560-6 ​
  • ponadto glosy do orzeczeń sądów, rozdziały w pracach zbiorowych i artykuły publikowane w czasopismach prawniczych, m.in. w "Państwie i Prawie”, "Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym”, "Orzecznictwie Sądów Polskich” oraz "Pracy i Zabezpieczeniu Społecznym”
  • Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła, 2019, ​ISBN 978-83-232-3428-9 ​

Użytkownicy również szukali:

...
...
...