Poprzednia

ⓘ Bojkot gospodarczy
                                     

ⓘ Bojkot gospodarczy

Bojkot gospodarczy – celowa działalność, polegająca na utrudnieniu lub uniemożliwieniu zawierania transakcji handlowych i utrzymywaniu normalnych stosunków gospodarczych z daną osobą, przedsiębiorstwem lub państwem.

Bojkot gospodarczy przejawia się w rezygnacji z zawierania z danym podmiotem transakcji kupna lub sprzedaży określonych lub wszystkich towarów oraz usług. Takie działanie stanowić ma formę nacisku na podmioty, których zachowanie jest niezgodne z powszechnymi oczekiwaniami, i prowadzić ma do zmiany ich polityki. Bojkot gospodarczy może również stanowić formę wyrażenia protestu przeciwko działaniom bojkotowanego podmiotu.

Działanie polegające na nakładaniu restrykcji handlowych na podmioty trzecie współpracujące z bojkotowanym nazywane jest bojkotem pochodnym.

Termin bojkot gospodarczy pochodzi od nazwiska Charlesa Boycotta, który w XIX wieku zarządzał majątkiem hrabiego Erne w Mayo w Irlandii. W 1880 r. niezadowoleni z jego polityki dzierżawcy majątku zamiast metod siłowych postanowili zerwać z nim kontakty gospodarcze.

                                     
  • Pradze. Pierwotnie miała przedstawiać dorobek gospodarczy całego kraju, jednak ze względu na jej bojkot przez przedsiębiorców niemieckich stała się okazją
  • wygrała zdecydowanie wobec bojkotu opozycji. Wkrótce jego popularność zaczęła słabnąć. Nie następował zapowiadany wzrost gospodarczy oszczędnościowa polityka
  • marca 1882 w Wiedniu, zm. 27 grudnia 1948 w Warszawie polski działacz gospodarczy organizator polskiej radiofonii, pierwszy dyrektor Polskiego Radia.
  • uderzyła we francuskie interesy w kraju. W odpowiedzi Francja rozpoczęła gospodarczy bojkot Beninu i wstrzymała pożyczki dla byłej kolonii. W 1977 roku doszło
  • wiejskich, zwanych obszczinami. Wprowadzony przez Lenina w 1921 program gospodarczy Nowej Polityki Ekonomicznej NEP przewidywał liberalizację polityki
  • znaczącym wydarzeniem w okresie sprawowania przez niego urzędu był bojkot gospodarczy Libanu, który miał przyczynić się do podniesienia jakości rodzimej
  • kolejnymi demokratycznymi wyborami Część antyprezydenckiej opozycji ogłosiła bojkot wyborów i organizowała nawołujące doń manifestacje. Apelujących do niego
  • niepokojące objawy kryzysu pojawiły się w latach 70. XX wieku osłabł wzrost gospodarczy a w niektórych regionach zaczęły wybuchać konflikty etniczne. Najsilniejsze
  • 2011 partia zdecydowała się nie startować. Choć nie opowiadała się za ich bojkotem poparła jedynie kandydata Ojcowizny do Senatu. W eurowyborach w 2014