Poprzednia

ⓘ Federacja Igrzysk Wspólnoty Narodów
Federacja Igrzysk Wspólnoty Narodów
                                     

ⓘ Federacja Igrzysk Wspólnoty Narodów

Federacja Igrzysk Wspólnoty Narodów – międzynarodowa organizacja odpowiedzialna za organizowanie i kontrolę Igrzysk Wspólnoty Narodów oraz współpracę komitetów reprezentujących poszczególne państwa, dependencje i terytoria zależne należące do Wspólnoty Narodów.

                                     

1. Historia

Po sukcesie I Igrzysk Imperium Brytyjskiego rozegranych w 1930 roku w kanadyjskim Hamilton, na spotkaniu reprezentantów z Wielkiej Brytanii, jej kolonii i terytoriów zamorskich; zdecydowano, że na wzór igrzysk olimpijskich, igrzyska Wspólnoty Narodów będą organizowane co cztery lata. Zdecydowano również, że musi powstać organizacja sportowa, która miałaby koordynować organizację igrzysk. W trakcie X Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1932 roku powołano Federację Igrzysk Imperium Brytyjskiego. Federacja zmieniała nazwę trzykrotnie: w 1952 roku na Federację Igrzysk Imperium Brytyjskiego i Wspólnoty Brytyjskiej, w 1966 roku na Federację Igrzysk Brytyjskiej Wspólnoty Narodów i w 1974 roku na Federację Igrzysk Wspólnoty Narodów.

                                     

2.1. Organizacja Zgromadzenie generalne

Zgromadzenie generalne General Assembly stanowi najwyższą władzę w Federacji. Delegaci na Zgromadzenie mają prawo do głosowania w sprawie decyzji ogólnych, w tym w wyborach miasta-gospodarza igrzysk. Zgromadzenie składa się z trzech lub więcej delegatów z każdej federacji krajowej, wicepatrona Federacji Edward, hrabia Wesseksu, wiceprzewodniczących Federacji i członków Rady Nadzorczej.

Sesje Zgromadzenia generalnego zwoływane są przez przewodniczącego Federacji, który ma jeden głos równy głosom przedstawicieli. Wicepatron, wiceprzewodniczący, członkowie Rady Nadzorczej, reprezentanci komitetu organizacyjnego i obserwatorzy zaproszeni przez przewodniczącego mągą wziąć czynny udział w debatach i obradach, jednak nie mają prawa głosu.

                                     

2.2. Organizacja Odznaczenia

Federacja ma prawo do przyznawania Orderu Zasługi osobom zasłużonym dla Federacji i dla igrzysk Wspólnoty Narodów.

                                     

3. Wybór miasta-gospodarza

Zgromadzenie generalne Federacji jest odpowiedzialne za wybór miasta-gospodarza igrzysk Wspólnoty Narodów na osiem lat przed igrzyskami. Proces wyborów rozpoczyna się przyjęciem kandydatur wstępnych i wizytacją miast. Na osiemnaście miesięcy przed wyborem Rada Nadzorcza zatwierdza ostateczny wybór kandydatur. Zgromadzenie generalne powierza organizację igrzysk wybranemu komitetowi organizacyjnemu i władzom kraju lub terytorium, w którą włącza się finansowanie i ochronę. Proces przygotowań jest monitorowany przez Federację.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...