Poprzednia

ⓘ Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne
Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne
                                     

ⓘ Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne

Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne, AEA – towarzystwo naukowe skupiające ekonomistów celem propagowania badań naukowych w dziedzinie ekonomii, publikacji na tematy ekonomiczne i propagowania wolnej debaty ekonomicznej.

Organizacja powstała w 1885 z inicjatywy grupy młodych akademików pod kierownictwem Richarda Elyego – profesora Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa i kształconych w nurcie niemieckiej szkoły historycznej. Pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia był Francis Amasa Walker, a pozycję tę piastowali m.in. Joseph Schumpeter, Paul Samuelson, Wassily Leontief, James Tobin, John Kenneth Galbraith, Kenneth Arrow, Robert Solow i Amartya Sen. Formalnie inkorporowana została w 1923 w Waszyngtonie.

Obecnie stowarzyszenie liczy około 18 tysięcy członków, z których połowa to akademicy.

Stowarzyszenie wydaje wysoko cenione czasopisma naukowe:

  • Journal of Economic Perspectives od 1987
  • od 2009 cztery czasopisma jako American Economic Journal AEJ: Macroeconomics, Microeconomics, Applied Economics i Economic Policy.
  • Journal of Economic Literature od 1963
  • American Economic Review od 1911

Od 1947 towarzystwo przyznaje najzdolniejszym młodym naukowcom, którzy nie przekroczyli 40. roku życia, Medal Johna Batesa Clarka. Odznaczenie to zostało ufundowane w celu uczczenia pamięci amerykańskiego ekonomisty Johna Batesa Clarka 1847–1938, współzałożyciela Amerykańskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dotychczas 12 ekonomistów odznaczonych Medalem Clarka zostało w późniejszym okresie nagrodzonych Nagrodą im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, dlatego wyróżnienie to jest uznawane często za zapowiedź przyszłych noblistów.