Poprzednia

ⓘ Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
                                     

ⓘ Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego – jeden z dwóch instytutów Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jego początki sięgają roku 1849, kiedy to w Krakowie powołano pierwszą na ziemiach polskich katedrę geografii nowożytnej pod kierownictwem Wincentego Pola. Od 2005 instytut działa na terenie nowego kampusu przy ul. Gronostajowej 7. Wcześniej od 1920 mieścił się w dawnym arsenale królewskim przy ul. Grodzkiej 64, a częściowo także w gmachu Collegium Broscianum przy ul. Grodzkiej 52 Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa.

W IGiGP UJ wydawane są czasopisma naukowe "Prace Geograficzne" kwartalnik oraz "Peregrinus Cracoviensis" rocznik.

                                     

1. Kierunki studiów

W instytucie prowadzone są studia na następujących kierunkach 2019/2020:

 • Geografia i gospodarka przestrzenna
 • Studia pierwszego stopnia
 • Earth Science in Changing World po angielsku
 • Studia drugiego stopnia
 • e-gospodarka przestrzenna
 • Geografia
 • Studia trzeciego stopnia doktoranckie
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
 • Nauki o Ziemi i Środowisku w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • systemy informacji geograficznej UNIGIS
 • rewitalizacja miast - organizacje i finansowanie
 • Studia podyplomowe
                                     

2. Władze IGiGP UJ

 • Zastępca Dyrektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej: prof. dr hab. Jacek Kozak
 • Zastępca Dyrektora ds. Studenckich: dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ
 • Dyrektor: prof. dr hab. Marek Drewnik
                                     

3. Struktura

W instytucie działają następujące zakłady, pracownie i zespoły badawcze 2020:

 • Zakład Rozwoju Regionalnego
 • Zespół obserwacji Ziemi i modelowania zmian systemów lądowych
 • Zakład Geografii Fizycznej
 • Laboratorium Hydrologiczno-Chemiczne
 • Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji
 • Zakład Hydrologii
 • Zbiory kartograficzne
 • Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb
 • Zakład Klimatologii
 • Zakład Geomorfologii
 • Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej
 • Zespół Geografii Religii
 • Pracownia Wydawnicza
 • Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa
                                     

4. Stacje naukowo-badawcze

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi 3 stacje naukowo-badawcze:

 • Stacja Naukowa IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej,
 • Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii "Ogród Botaniczny" w Krakowie.
 • Stacja Naukowa IGiGP UJ w Łazach,
                                     

5. Znani geografowie

Z instytutem związani byli jako pracownicy lub absolwenci następujący geografowie:

 • Stanisław Srokowski 1872-1950
 • Ludomir Sawicki 1884-1928
 • Antoni Wrzosek 1908-1983
 • Irena de Dynowska-Balcer 1929-1995
 • Wojciech Chełmicki 1952-2011
 • Józef Szaflarski 1908-1989
 • Maria Irena Ormicka 1900-1984
 • Jerzy Groch 1948-2000
 • Wojciech Walczak 1916-1984
 • Stanisława Niemcówna 1891-1961
 • Maria Dobrowolska 1895-1984
 • Alicja Tlałka 1937-2002
 • Wojciech Widacki 1943-2006
 • Walenty Winid 1894-1945
 • Jerzy Smoleński 1881-1940
 • Karol Bromek 1915-2002
 • Kazimierz Trafas 1939-2004
 • Mieczysław Hess 1931-1993
 • Rodion Mochnacki 1898-1981
 • Zdzisław Czeppe 1917-1991
 • Władysław Milata 1911-1954
 • Stanisław Korbel 1882-1956
 • Eugeniusz Romer 1871-1954
 • Walerian Łoziński 1880-1944
 • Jadwiga Warszyńska 1925-2011
 • Stanisław Leszczycki 1907-1996
 • Jan Flis 1912-1993
 • Wiktor Rudolf Nussbaum Ormicki 1898-1941
 • Mieczysław Klimaszewski 1908-1995
 • Bogdan Zaborski 1901-1985
 • Tadeusz Wilgat 1917-2005

Użytkownicy również szukali:

geologia uj,

...
...
...