Poprzednia

ⓘ Centralny Bank Wysp Salomona
Centralny Bank Wysp Salomona
                                     

ⓘ Centralny Bank Wysp Salomona

Centralny Bank Wysp Salomona – bank centralny Wysp Salomona z siedzibą w Honiarze, założony w 1983 roku na mocy Ustawy o Centralnym Banku Wysp Salomona z 1976. Do zadań banku należy emisja waluty Wysp Salomona, regulowanie oraz nadzór nad systemem bankowym.

                                     

1. Zadania

Zadania banku regulowane są Ustawą o Centralnym Banku Wysp Salomona, według której do jego głównych zadań i funkcji należy:

  • regulowanie i nadzór nad sektorem bankowym
  • emisja waluty
  • promowanie stabilności monetarnej
  • regulowanie, emisja, podaż, dostępność i wymiana waluty
  • wspieranie warunków finansowych sprzyjających systematycznemu i zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu Wysp Salomona
  • doradzanie Rządowi w sprawach bankowych i monetarnych
  • promowanie solidnej struktury finansowej
                                     

2. Organizacja

Bankiem zarządza Zarząd, składający się z prezesa gubernatora, wiceprezesa, nie mniej niż trzech i nie więcej niż sześciu pozostałych członków dyrektorów oraz Stałego Sekretarza, Ministra Finansów lub innego urzędnika publicznego kontrolującego departament, którym kieruje Stały Sekretarz. Prezesa powołuje Gubernator Generalny na pięcioletnią kadencję po rekomendacji Ministra, który taką rekomendację wydaje po konsultacji z Gabinetem. Wiceprezes i pozostali członkowie powoływani są przez Ministra po konsultacji z prezesem – wiceprezes na okres nie dłuższy niż pięć lat, a pozostali członkowie na okres nie dłuższy niż trzy lata.