Poprzednia

ⓘ Dorota Sokołowska
                                     

ⓘ Dorota Sokołowska

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji UAM w 1987 roku. W 1999 uzyskała na macierzystym wydziale stopień doktorski na podstawie pracy pt. "Utwory zbiorowe w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii i słowników” promotorem był Marian Kępiński. Habilitowała się na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy "Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim". Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji US Od 2010 pełni funkcję arbitra Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwie kadencje: 2010-2013, 2013-2016.

W 2018 w trakcie kryzysu wokół Sądu Najwyższego w Polsce zgłosiła swoją kandydaturę na sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

                                     

1. Wybrane publikacje

  • ponadto glosy do orzeczeń sądów oraz artykuły publikowane w czasopismach prawniczych, m.in. w "Państwie i Prawie"
  • Opłaty reprograficzne. Artykuł 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyd. 2014, ​ISBN 978-83-264-3366-5 ​
  • Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, wyd. 2013, ​ISBN 978-83-232-2563-8 ​
  • Utwory zbiorowe w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii i słowników, wyd. 2001