Poprzednia

ⓘ Bank Papui-Nowej Gwinei
Bank Papui-Nowej Gwinei
                                     

ⓘ Bank Papui-Nowej Gwinei

Bank Papui-Nowej Gwinei – bank centralny Papui-Nowej Gwinei z siedzibą w Port Moresby, otwarty 11 listopada 1973 na mocy Ustawy o Bankowości Centralnej z 1973. Do jego głównych zadań należy emisja waluty Papui-Nowej Gwinei, formułowanie i wdrażanie polityki monetarnej oraz promowanie stabilności makroekonomicznej kraju.

                                     

1. Zadania

Zadania banku regulowane są Ustawą o Bankowości Centralnej z 2000 roku, według której do jego głównych zadań należy:

 • wykonywanie funkcji nadanych przez porozumienia międzynarodowe, w których Papua-Nowa Gwinea jest stroną
 • emisja waluty
 • wykonywanie funkcji nadanych przez przepisy Papui-Nowej Gwinei
 • formułowanie regulacji finansowych i rozważnych standardów celem zapewnienia stabilności systemu finansowego w Papui-Nowej Gwinei
 • promowanie stabilności makroekonomicznej i wzrostu gospodarczego Papui-Nowej Gwinei
 • działanie jako bankier i agent finansowy Rządu
 • zawiadamianie Ministra w przypadku wystąpienia trudności finansowych organów regulowanych przez Bank
 • formułowanie i wdrażanie polityki monetarnej z uwzględnieniem osiągnięcia i utrzymania stabilności cen
 • regulowanie usług bankowych, kredytowych i innych usług finansowych zgodnie z uprawnieniami nadanymi Ustawą o Bankowości Centralnej oraz innymi przepisami Niezależnego Państwa Papui-Nowej Gwinei
 • promowanie wydajnych systemów płatniczych krajowych i międzynarodowych

Zadania banku regulowane są również Ustawą o Bankach i Instytucjach Finansowych z 2000 roku, według której do jego zadań i funkcji należy:

 • promowanie, zachęcanie i wprowadzanie odpowiednich standardów solidnych i rozsądnych praktyk biznesowych wśród banków i licencjonowanych instytucji finansowych oraz promowanie, zachęcanie i wprowadzanie odpowiednich standardów przeprowadzania takich praktyk
 • odpowiedzialność za nadzór nad spełnianiem przepisów Ustawy o Bankach i Instytucjach Finansowych
 • gromadzenie i analizowanie informacji pod względem ostrożnościowym o bankach i licencjonowanych instytucjach finansowych
 • zaangażowanie i promowanie pod względem ostrożnościowym przeprowadzania przez banki i instytucje finansowe solidnych praktyk oraz ocena efektywności tych praktyk
 • zabezpieczenie interesów depozytorów i potencjalnych depozytorów
 • powstrzymywanie lub pomaganie w powstrzymywaniu niezgodnych z prawem, hańbiących lub niewłaściwych praktyk banków oraz licencjonowanych instytucji finansowych
                                     

2. Organizacja

Bankiem zarządza Zarząd, składający się z prezesa governor, jednego lub dwóch wiceprezesów, osoby pełniącej funkcję Głowy Rady Kościołów Papui-Nowej Gwinei, Prezesa Papuańskiej Izby Handlowej, Prezesa Papuańskiego Kongresu Związków Zawodowych, Prezesa Papuańskiego Instytutu Księgowości, Prezesa Komisji Papierów Wartościowych oraz do trzech pozostałych członków wyróżniających się dobrym obeznaniem i doświadczeniem zawodowym w sprawach monetarnych i bankowych. Prezes powoływany jest przez Głowę Państwa na kadencję nie krótszą niż pięć i nie dłuższą niż siedem lat, z możliwością ponownego mianowania na kolejną kadencję. Prezes nie może pełnić funkcji przez okres dłuższy niż 14 lat, a do jego obowiązku należy powołanie wiceprezesów na pięcioletnią kadencję. Prezesem lub wiceprezesem Banku nie może być osoba zasiadająca w Parlamencie, starsza niż 70 lat, posiadająca udziały lub inne prawa w bankach lub innych instytucjach finansowych, lub wcześniej skazana na wyrok więzienia. Członkowie, którzy nie piastują funkcji członka zarządu Banku ex officio, powoływani są przez Głowę Państwa na trzyletnią kadencję.

                                     

2.1. Organizacja Lista Prezesów Banku Papui-Nowej Gwinei

 • Loi Bakani od 2009
 • Morea Vele 1998–1999
 • Koiari Tarata 1994–1998
 • Wilson Kamit 1999–2009
 • John Vulupindi kwiecień 1998 – lipiec 1998
 • Henry ToRobert 1973–1993
 • Mekere Morauta 1993–1994
                                     
 • Gubernator generalny Papui - Nowej Gwinei najwyższe stanowisko polityczne na Papui - Nowej Gwinei Gubernator jest reprezentantem monarchy brytyjskiego jako
 • Kina jednostka monetarna Papui - Nowej Gwinei Kina została wprowadzona 19 kwietnia 1975, zastępując dolary australijskie. Kina dzieli się na 100 toea
 • Papua - Nowa Gwinea dzieli się na 4 regiony: Papua Region zwany też Southern Region Highlands Region, Momase Region, Islands Region. Te zaś dzielą się
 • jednak kogoś innego. Na czele rządu w terytoriach stoi główny minister. Nowa Gwinea Australijska 1919 - 1949 Terytorium Papui i Nowej Gwinei 1949 - 1975
 • Najwyższym szczytem jest Puncak Jaya wysokość 4884 m. Graniczy z Papuą - Nową Gwineą na Nowej Gwinei Malezją na Borneo i Timorem Wschodnim na Timorze. Najważniejsze
 • Ambasador RP w Canberze akredytowany również w Fidżi, Mikronezji, Nauru, Papui - Nowej Gwinei Vanuatu i na Wyspach Marshalla oraz Wyspach Salomona Ambasador RP
 • stycznia 1988 w Port Moresby australijski rugbysta pochodzący z Papui - Nowej Gwinei grający na pozycji łącznika młyna w zespole Reds oraz w reprezentacji
 • lat po ich zabiciu przez bolszewików. trzęsienie ziemi u wybrzeży Papui - Nowej Gwinei zabiło 2200 osób. 23 lipca Puntland w północno - wschodniej Somalii
 • kryzys finansowy: w Wielkiej Brytanii bank Lloyds TSB przejmuje bank udzielający kredytów hipotecznych Halifax - Bank of Scotland. Somchai Wongsawat został