Poprzednia

ⓘ Prezes Rady Ministrów Włoch
Prezes Rady Ministrów Włoch
                                     

ⓘ Prezes Rady Ministrów Włoch

Prezes Rady Ministrów Republiki Włoskiej – osoba kierująca Radą Ministrów Republiki Włoskiej oraz zapewniająca wykonywanie polityki Rady Ministrów w ustroju politycznym Włoch. Zwyczajowo nazywany premierem.

                                     

1. Znaczenie konstytucyjne

Prezes Rady Ministrów jest organem konstytucyjnym, członkiem Rady Ministrów Republiki Włoskiej oraz osobą odpowiedzialną za przewodniczenie Radzie Ministrów. Stanowisko to przewidziane jest we włoskiej Konstytucji w art. 92, 93, 95 i 96.

                                     

2. Powołanie

Przed objęciem urzędu Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie składają ślubowanie przed Prezydentem Republiki Włoskiej. Po odebraniu przysięgi rząd zaczyna wykonywać swoje funkcje. W ciągu dziesięciu dni od powołania rząd musi wystąpić o wotum zaufania do obu izb parlamentu.

                                     

3. Funkcje

Według art. 95 włoskiej Konstytucji Prezes Rady Ministrów wspiera i koordynuje działania poszczególnych ministrów, kieruje ogólną politykę rządu, jest za nią odpowiedzialny oraz utrzymuje jedność w sprawach politycznych oraz administracyjnych.

Premier przedstawia Prezydentowi Republiki Włoskiej listę powołanych ministrów i kontrasygnuje wszystkie akty mające moc prawną po podpisaniu ich przez Prezydenta Włoch.

                                     

4. Oficjalne rezydencje w Rzymie

  • Palazzo Chigi siedziba rządu
  • Villa Doria Pamphili miejsce oficjalnych spotkań na najwyższym szczeblu
  • Villa Madama miejsce oficjalnych spotkań na najwyższym szczeblu; również siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych
                                     

5. Sztandar

Sztandar przedstawia niebieskie tło z podwójnym złotym obrzeżeniem i z godłem Republiki Włoskiej pośrodku. Stosowany jest bardzo rzadko; jego kolory niebieski i złoty symbolizują władzę.