Poprzednia

ⓘ Centralny Bank Lesotho
Centralny Bank Lesotho
                                     

ⓘ Centralny Bank Lesotho

Centralny Bank Lesotho – bank centralny Lesotho z siedzibą w Maseru, otwarty 2 stycznia 1980 roku na mocy Ustawy o Lesotyjskim Organie Monetarnym z 1978. W 1982 roku nazwa Lesotyjski Organ Monetarny została zmieniona na Centralny Bank Lesotho. Do głównych zadań banku należy wspieranie stabilności cen, emisja waluty Lesotho, wspieranie stabilności krajowego systemu finansowego oraz formułowanie polityki monetarnej i walutowej Lesotho.

Bank jest w całości własnością Rządu Lesotho.

                                     

1. Zadania

Zadania banku określone są w Ustawie o Centralnym Banku Lesotho z 2000 roku, według której jego głównym zadaniem jest osiągnięcie i utrzymanie stabilności cen, a do jego funkcji należy:

 • promowanie efektywnego operowania systemu płatniczego
 • wspieranie płynności, wypłacalności i poprawnego funkcjonowania stabilnego rynkowego systemu finansowego
 • monitorowanie i regulowanie rynku kapitałowego
 • formułowanie, uchwalanie i wykonywanie polityki monetarnej Lesotho
 • posiadanie, utrzymywanie i zarządzanie rezerwami walutowymi Lesotho
 • promowanie bezpiecznego i solidnego rozwoju systemu finansowego
 • emisja, zarządzanie i wykupywanie waluty Lesotho
 • formułowanie, uchwalanie i wykonywanie polityki walutowej Lesotho
 • udzielanie licencji lub rejestrowanie oraz nadzór nad instytucjami na mocy Ustawy o Instytucjach Finansowych z 1999, Ustawy o Pożyczkodawcach z 1989 Money Lenders Act of 1989, Ustawy o Ubezpieczeniach z 1976 oraz ustawy Building Finance Institutions Act z 1976.
 • działanie jako bankier, doradca i agent skarbowy Rządu Lesotho
                                     

2. Organizacja

Bankiem zarządza Zarząd, składający się z prezesa governor, jego dwóch zastępców i pięciu pozostałych członków. Prezes i jego zastępcy są powoływani przez Króla na pięcioletnią kadencję. Pozostali członkowie sprawują swoją funkcję przez 3 lata od dnia powołania.

                                     
 • poziomie ok. 3000 USD ważonym parytetem siły nabywczej Lesotho klasyfikowane jest przez Bank Światowy w niższej klasie średniej ang. lower - middle - income
 • World Statesmen - Lesotho
 • Senat Lesotho jest izbą wyższą bikameralnego parlamentu tego kraju. W jego skład wchodzą dożywotnio i dziedzicznie wodzowie plemion lub ich przedstawiciele
 • polityczno - gospodarczej kontynentu m.in. wspólna waluta Afro wspólny parlament bank centralny wspólny sąd działanie na rzecz zakończenia konfliktów na kontynencie
 • Zambia National Commercial Bank 21 pięter główne biuro Barclays Bank Zambia, Stanbic Bank Zambia Headquarters, Investrust Bank 18 pięter Główny artykuł:
 • Central Jarra East Jarra West Kiang Central Kiang East Kiang West North Bank Division ze stolicą w Kerewanie Central Baddibu Jokadu Lower Baddibu Lower
 • podpisano porozumienie, na mocy którego do roku 2023 powołany ma zostać bank centralny i wdrożona ma być unia walutowa ze wschodnioafrykańskim szylingiem jako
 • przez nabrzeże, Freeport of Monrovia. W mieście ma swoją siedzibę także Bank Centralny Liberii. Większość usług w mieście obsługiwana jest przez Monrovia City
 • a w 2006 został dyrektorem generalnym powstałego z niego banku Attijari Bank Senegal. Abdoul Mbaye pełnił funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Banków
 • złożenie stosownego wniosku do parlamentu w tej sprawie. Wezwał także Bank Centralny do zaprzestania finansowania rządu oraz zapowiedział stworzenie nowego