Poprzednia

ⓘ Centralny Bank Liberii
Centralny Bank Liberii
                                     

ⓘ Centralny Bank Liberii

Centralny Bank Liberii – bank centralny Liberii z siedzibą w Monrovii, otwarty w 2000 roku na mocy Ustawy o Centralnym Banku Liberii z 1999. Do jego głównych zadań należy emisja waluty Liberii, regulowanie podaży pieniądza i zarządzanie rezerwami walutowymi Liberii. Pierwszym prezesem banku był Elie Saleeby.

                                     

1. Zadania

Zadania banku określone są w Ustawie o Centralnym Banku Liberii z 1999, według której do jego głównych zadań należy:

 • regulowanie bankowych i pozabankowych instytucji finansowych, jak również pozabankowych instytucji świadczących usługi finansowe
 • doradzanie Rządowi w sprawach finansowych i gospodarczych
 • utrzymywanie i zarządzanie rezerwami walutowymi Liberii, w tym złotem
 • zarządzanie prawem walutowym i regulowanie podaży pieniądza
 • zarządzanie Nową Ustawą o Instytucjach Finansowych z 1999 i regulowanie działań banków
 • dyskrecjonalne zapewnianie kredytowania dla banków i instytucji finansowych
 • działanie jako agent skarbowy Rządu
 • wykonywanie operacji walutowych
 • odgrywanie aktywnej roli we współpracy z bankami i instytucjami finansowymi w sprawach tworzenia i eksploatacji sprawnych i bezpiecznych mechanizmów płatności, clearingu i rozrachunków celem spełnienia potrzeb rynku finansowego, handlu, agencji rządowych i ogółu społeczeństwa.
 • emisja pieniądza

Według Ustawy Bank ma także prawo do:

 • zarządzania zagregowanym kredytem w gospodarce metodami pośrednimi, w tym sekurytyzacja, zakup i sprzedaż papierów wartościowych, transakcje na instrumentach pochodnych i walutach
 • zajmowania się zewnętrznymi sprawami bankowymi Rządu
 • określania odpowiedniego rygoru walutowego, formułowania i wdrażania polityki walutowej, utrzymywania i zarządzania walutami zagranicznymi
 • nadzoru nad bankami i instytucjami finansowymi, pozabankowymi instytucjami finansowymi oraz uprawnionymi pozabankowymi dealerami i brokerami usług finansowych
 • formułowania i implementowania polityki monetarnej
                                     

2. Organizacja

Bankiem zarządza Zarząd, składający się z czterech dyrektorów niewykonawczych oraz prezesa – dyrektora wykonawczego. Prezes i jego zastępca powoływani są przez Prezydenta kraju na pięcioletnią kadencję.