Poprzednia

ⓘ Bank Rezerw Malawi
Bank Rezerw Malawi
                                     

ⓘ Bank Rezerw Malawi

Bank Rezerw Malawi – bank centralny Malawi z siedzibą w Lilongwe, otwarty w czerwcu 1965 roku w Blantyre. Do jego głównych zadań należy emisja waluty Malawi, utrzymywanie rezerw walutowych oraz nadzór nad bankami krajowymi.

                                     

1. Zadania

Zadania banku określone są w Ustawie o Banku Rezerw Malawi z 1989, według której do głównych zadań banku należy:

 • wdrażanie działań przeznaczonych na wpłynięcie na podaż pieniądza i dostępność kredytów, stóp procentowych oraz kursów walutowych z zamiarem promowania wzrostu gospodarczego, wzrostu zatrudnienia, stabilności cen, a także zrównoważonego poziomu bilansu płatniczego
 • emisja waluty Malawi
 • promowanie rynku kapitałowego i pieniężnego w Malawi
 • gromadzenie danych ekonomicznych z sektora finansowego i innych sektorów w celach badawczych i polityki
 • utrzymywanie rezerw walutowych celem zabezpieczenia wartości waluty Malawi
 • nadzorowanie banków i innych instytucji finansowych
 • działanie jako pożyczkodawca ostatniej szansy dla systemu bankowego
 • promowanie rozwoju Malawi
 • działanie jako bankier i doradca Rządu
                                     

2. Organizacja

Bankiem zarządza Zarząd, w którego skład wchodzą prezes governor, jego zastępca oraz 5 innych członków. Członków zarządu powołuje Prezydent kraju – prezesa i jego zastępcę na pięcioletnią kadencję, a pozostałych członków na kadencję dwuletnią.

Lista prezesów Banku Rezerw Malawi

 • Charles Chuka od 2012
 • A. G. Perrin 1968
 • Perks Ligoya 2009–2012
 • Elias Ngalande 2000–2005
 • Lyoond Chakakala Chaziya 1984–1986
 • John Tembo 1971–1984
 • Mathews Chikaonda 1995–2000
 • Chimwemwe Hara 1986–1988
 • Hans Joachim Lesshafft 1988–1992
 • Victor Mbewe 2005–2009
 • Francis Pelekamoyo 1992–1995
 • D. E. Thomson 1968–1971