Poprzednia

ⓘ Pomniki i tablice pamiątkowe poświęcone ofiarom zbrodni OUN i UPA
                                     

ⓘ Pomniki i tablice pamiątkowe poświęcone ofiarom zbrodni OUN i UPA

Pomniki i tablice poświęcone ofiarom zbrodni OUN i UPA to znaki pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej, czystki etnicznej w Małopolsce Wschodniej i partyzanckich walk z UPA w latach 1944–1945.

Według stanu na 2014 rok na około 1500 miejscowości na Wołyniu, gdzie OUN i UPA zabijały Polaków, jedynie w 150-180 istnieją jakiekolwiek upamiętnienia ofiar krzyże, pomniki. W Galicji Wschodniej liczba upamiętnień nie przekracza 15 na 2000 miejscowości. Znaki pamięci są stawiane za zgodą władz ukraińskich przez dawnych mieszkańców Kresów, ich rodziny, organizacje kresowe bądź Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ta do 2008 roku doprowadziła do zrealizowania kilkunastu upamiętnień.

Według stanu z 2013 roku na terenie Polski znajduje się ponad 320 znaków pamięci pomniki, tablice i mogiły o ofiarach OUN i UPA. Sz.Siekierka i K.Komański zauważają istnienie dwóch skupisk takich upamiętnień na terenie kraju: zachodnie i północne województwa, do których trafili przesiedleni kresowiacy oraz południowo-wschodnia Polska, gdzie znajdują się miejsca zbrodni lub pochówku osób zabitych przez UPA województwa lubelskie i podkarpackie – do 2007 roku 135 upamiętnień