Poprzednia

ⓘ Janusz Kalinowski
                                     

ⓘ Janusz Kalinowski

Janusz Kalinowski, zm. 25 listopada 2007 w Katowicach) – działacz i animator turystyczny, związany ze środowiskiem studenckim, działacz regionalny, z wykształcenia ekonomista.

Był absolwentem IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach, którą to uczelnię ukończył w 1961 roku. Podczas studiów zaangażował się w działalność studenckich organizacji turystycznych m.in. Agencji Śląskiej Biura Wczasów, Podróży i Turystyki Zrzeszenia Studentów Polskich przekształconego w 1966 roku w Biuro Podróży i Turystyki ZSP "Almatur”. W 1957 roku był jednym z pomysłodawców i współorganizatorów I Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego w Beskidach z metą w Wiśle. W 1961 roku był jednym z założycieli katowickiego Akademickiego Klubu Turystycznego "Gronie”, któremu następnie prezesował przez 25 lat. Natomiast w latach 1961-1963 walnie przyczynił się do powstania Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach. Od 1952 roku Janusz Kalinowski był członkiem PTTK. W latach 1959-1973 kierował najpierw katowickim Kołem Międzyuczelnianym PTTK do 1963 roku, a następnie Oddziałem Międzyuczelnianym PTTK. Pełnił również liczne funkcje w regionalnych i ogólnopolskich strukturach Towarzystwa, będąc m.in. członkiem władz Zarządu Okręgu PTTK oraz Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach 1975-1991, członkiem Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK lata 1973-1981 i 1997-2005, członkiem, a następnie przewodniczącym Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej PTTK ds. Przewodników Turystycznych 1963-1998 oraz przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników Górskich przy Wojewodzie Śląskim 1999-2005. Był również współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Rady Federacji Kół Przewodnickich PTTK Województwa Śląskiego, działającej od końca lat 80. XX wieku. Natomiast w 1991 roku doprowadził do powstania wełnowieckiego Koła Związku Górnośląskiego. Jako działacz Związku zorganizował szesnaście edycji Biesiad Krajoznawczych. Jego praca zawodowa była również związana z turystyką. Pracował najpierw w Radzie Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Katowicach 1961-1967, a następnie do 1980 roku w katowickim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki. Następnie był dyrektorem biura turystycznego OST Gromada 1980-1986 i biura podróży Związku Nauczycielstwa Polskiego "Logostour” do 1988 roku. Od 1988 roku do przejścia na emeryturę w 1995 roku kierował katowicką placówką Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej, przekształconego następnie w Oddział Regionalny Polskiej Agencji Promocji Turystyki. Był autorem przewodników turystycznych: Katowice i okolice KAW, dwa wydania oraz Oberschlesisches Industriegebiet und Umgebung Laumann-Verlag Dülmen. Pasjonował się również fotografią.

Za swą działalność był wielokrotnie odznaczany. m.in.:

 • Medalem 50-lecia PTTK,
 • Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego,
 • Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury”,
 • Złotym Krzyżem Zasługi,
 • nagrodą indywidualną III stopnia Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki.
 • Złotą Odznaką Honorową PTTK,
 • Srebrną Odznaką "Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”,
 • Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki”,
 • Złotą Odznaką Zrzeszenia Studentów Polskich,
 • Odznaką honorową "Za Zasługi dla Turystyki”,
 • Odznaką "Zasłużony dla Związku Górnośląskiego”,

W dniu 14 września 2001 roku otrzymał godność Członka Honorowego PTTK. Od 2010 roku jego imię nosi Akademicki Klub Turystyczny "Gronie”.

Od 2015 patron skweru w Katowicach.