Poprzednia

ⓘ Instytut Ruchu Robotniczego
                                     

ⓘ Instytut Ruchu Robotniczego

Instytut Ruchu Robotniczego – jednostka istniejąca w latach 1975-1990 w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR i następnie w Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR.

                                     

1. Historia i działalność

Pierwotnie od 1971 w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR istniały dwie jednostki zajmujące się historią ruchu robotniczego: Zakład Międzynarodowego Ruchu Robotniczego kierownik Janusz Gołębiowski i Zakład Historii Polskiego Ruchu Robotniczego kierownik Antoni Czubiński. W 1975 oba zakłady zostały włączone do utworzonego w maju 1975 Instytutu Ruchu Robotniczego. Po zmianie nazwy Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR w 1985 na Akademię Nauk Społecznych PZPR placówka nosiła nazwę Instytut Historii Ruchu Robotniczego. Pracowali w niej w większości historycy zlikwidowanego w 1971 roku Zakładu Historii Partii przy KC PZPR do 1957 Wydział Historii Partii. Placówka zajmowała się badaniem dziejów ruchu robotniczego. Instytut był wydawcą kwartalnika "Z Pola Walki".