Poprzednia

ⓘ Rząd Belize
Rząd Belize
                                     

ⓘ Rząd Belize

Rząd Belize, Rada Ministrów − główny element władzy wykonawczej w Belize. Przewodniczący rady ministrów jest nazywany premierem. Zazwyczaj, ale nie zawsze, w rządzie jest także wicepremier. Kilkunastu ministrów odpowiada za poszczególne sektory działania.

Rząd Belize odpowiada przez Izbą Reprezentantów - niższą izbą belizeńskiego parlamentu. Funkcjonuje w porządku prawnym i na zasadach określonych w konstytucji Belize z 1981 roku.

                                     

1. Aktualny rząd Belize

Aktualny rząd Belize ukonstytuował się po wyborach parlamentarnych w Belize w 2012 roku, ponownie wygranych przez Zjednoczoną Partię Demokratyczną. Premierem rządu ponownie został 9 marca 2012 Dean Barrow. 12 marca 2012 powołał nową radę ministrów złożoną z posłów i senatorów United Democratic Party.

                                     

2. Ministerstwa

Ministerstwa w rządzie Belize:

 • Minister służby publicznej
 • Minister energetyki, nauki i technologii i gospodarki komunalnej
 • Minister edukacji, młodzieży i sportu
 • Minister budownictwa i rozwoju miast
 • Minister finansów i rozwoju gospodarczego
 • Minister leśnictwa, rybołówstwa i zrównoważonego rozwoju
 • Minister bezpieczeństwa narodowego
 • Minister transportu
 • Minister ds. rozwoju, przemian społecznych i zmniejszenia ubóstwa
 • Minister turystyki i kultury
 • Minister rolnictwa i zasobów naturalnych
 • Minister zdrowia
 • Minister ds. rozwoju wsi, samorządu lokalnego i zarządzania kryzysowego
 • Minister handlu, promocji inwestycji, rozwoju sektora prywatnego oraz ochrony konsumentów
 • Minister spraw zagranicznych
                                     

2.1. Ministerstwa Wiceministrowie

W kilku ministerstwach, zazwyczaj w tych, gdzie ministrowie pełnią również inne funkcję np. premiera powołuje się wiceministrów w randze sekretarza stanu. W aktualnym rządzie wiceministrowie są w pięciu ministerstwach:

 • wiceminister ds. rozwoju, przemian społecznych i zmniejszenia ubóstwa
 • wiceminister rolnictwa i zasobów naturalnych
 • wiceminister transportu
 • wiceminister finansów i rozwoju gospodarczego
 • wiceminister edukacji, młodzieży i sportu