Poprzednia

ⓘ Bank Sierra Leone
Bank Sierra Leone
                                     

ⓘ Bank Sierra Leone

Bank Sierra Leone – bank centralny Sierra Leone z siedzibą we Freetown, otwarty 4 sierpnia 1964 roku na mocy Ustawy o Banku Sierra Leone z 1963. Do głównych zadań banku należy utrzymywanie stabilności cenowej, formułowanie polityki monetarnej oraz emisja waluty Sierra Leone.

                                     

1. Zadania

Zadania banku określone są w Ustawie o Banku Sierra Leone z 2011, według której do jego głównych zadań należy:

  • pełnienie funkcji depozytariusza funduszy od organizacji międzynarodowych
  • formułowanie i wdrażanie polityki monetarnej
  • formułowanie i wdrażanie polityki walutowej Sierra Leone
  • działanie jako bankier, doradca oraz agent fiskalny rządu
  • wykonywanie operacji walutowych
  • emisja i zarządzanie walutą Sierra Leone
  • licencjonowanie, rejestrowanie, regulowanie i nadzór nad instytucjami finansowymi
  • posiadanie i utrzymywanie oficjalnych międzynarodowych rezerw, w tym rezerw złota
  • ustanawianie, promowanie, licencjonowanie i nadzór nad solidnością oraz wydajnością systemów rozliczeniowych płatności i papierów wartościowych
  • osiągnięcie i utrzymanie stabilności cen
                                     

2. Organizacja

Bankiem zarządza Zarząd, składający się z prezesa governor, jego zastępcy oraz pięciu dyrektorów niewykonawczych. Wszyscy członkowie zarządu powoływani są przez Prezydenta kraju po zaakceptowaniu przez Parlament. Prezes i jego zastępca powoływani są na pięcioletnią kadencję, a pozostali członkowie na kadencję trzyletnią.