Poprzednia

ⓘ Kwalifikacja (Polska Rama Kwalifikacji)
Kwalifikacja (Polska Rama Kwalifikacji)
                                     

ⓘ Kwalifikacja (Polska Rama Kwalifikacji)

Kwalifikacja – określony zestaw efektów uczenia się – zgodnych z ustalonymi standardami, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję.

Definicja kwalifikacji odnosi się do projektu Polskiej Ramy Kwalifikacji, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych i jest zgodna z definicją podaną w załączniku do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.

Formalne potwierdzenie osiągnięcia określonych efektów uczenia się polega na wydaniu odpowiedniego dokumentu przez uprawnioną instytucję, po dokonaniu oceny efektów uczenia się i stwierdzeniu, że efekty te odpowiadają wymaganiom dla danej kwalifikacji po walidacji.

Kwalifikacje możliwe do uzyskania w systemie oświaty

Kwalifikacje możliwe do uzyskania w szkolnictwie wyższym Kwalifikacje poza oświatą i szkolnictwem wyższym

W celu przygotowania projektu modernizacji krajowego systemu kwalifikacji przeprowadzono analizę istniejących w polskim prawie rozwiązań dotyczących kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty oraz szkolnictwa wyższego. Analiza wykazała dużą różnorodność, a niekiedy niespójność podejść i terminologii, co wynika z różnorodności aktów prawnych, w których te kwalifikacje zostały opisane. Dyplomy, certyfikaty i świadectwa uzyskiwane poza systemami oświaty oraz szkolnictwa wyższego są tworzone, nadawane, a nawet nazywane według różnych standardów. Jest to szczególnie widoczne w wypadku korporacji zawodowych. Różny jest też charakter nadzoru organów państwa nad nadawaniem tego rodzaju kwalifikacji, niekiedy takiego nadzoru nie ma w ogóle.

Z dokonanego przeglądu wynika, że niektóre dokumenty mówiące o kwalifikacji nie odnoszą się bezpośrednio do efektów uczenia się uzyskanych przez uczących się. Są certyfikaty, dyplomy i świadectwa, które poświadczają uczestnictwo w określonym cyklu kształcenia; niekiedy uzyskanie kwalifikacji wiąże się także ze spełnieniem innych warunków np. staż pracy. Zdobywanie kolejnych kwalifikacji po ukończeniu kształcenia szkolnego i akademickiego w wielu dziedzinach w Polsce jest normalną drogą rozwoju zawodowego. Dodatkowe kwalifikacje wiążą się także z uzyskiwaniem określonych uprawnień zawodowych. Dotyczy to między innymi służby zdrowia specjalizacje lekarskie i pielęgniarskie, zawodów prawniczych, służb finansowych, branży budowlanej, elektrycznej i energetycznej, obsługi maszyn i urządzeń, komunikacji lądowej, lotnictwa, żeglugi itd. Również w systemie szkolnictwa wojskowego istnieje około 300 specjalności niezwiązanych z systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. Własny system kwalifikacji ma także rzemiosło czeladnicy, mistrzowie.

                                     
  • W drugiej rundzie polska para musiała jednak uznać wyższość późniejszych triumfatorów imprezy Barbory Krejčíkovej i Rajeeva Rama 3: 6, 6: 4, 5 10. Kolejnym
  • Wytycznymi można zdobywać w ramach szkoleń finansowanych w ramach EFS, stała się rama kompetencji cyfrowych DIGCOMP w wersji 1.0. Komisja Europejska opracowała
  • przez całe życie: Dni uczenia się dorosłych 2009, 2010, 2011, Polska Rama Kwalifikacji 2011, Łódzkie językami bogate. Region czterech kultur 2012
  • Szwecji w Sztokholmie. Zajęła 34. pozycję w kwalifikacjach przez co nie przebrnęła do ćwierćfinałów. Do kwalifikacji zabrakło 0.57 sekundy. Kolejna walka o
  • metodą Skins Game odbył się w dniach 19 20 stycznia 2013 w Casino Rama w Rama Ontario. W turnieju tak jak rok wcześniej wzięły udział 4 drużyny, nie
  •  Główny artykuł: Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Kobiet 2016. Kwalifikacje do Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Kobiet 2016 miały na celu wyłonienie
  • Obecnie w większości turniejów przez kwalifikacje muszą przechodzić wszyscy zawodnicy. Stary system kwalifikacji obowiązuje tylko w kilku najważniejszych

Użytkownicy również szukali:

7 polskiej ramy kwalifikacji, co to jest 8 prk, kwalifikacje, prk country, prk i,

...
...
...