Poprzednia

ⓘ Kategoria:Janów Podlaski
                                               

Gromada Janów Podlaski

Gromada Janów Podlaski – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972. Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi GRN jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973, tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972. Gromadę Janów Podlaski z siedzibą GRN w Janowie Podlaskim utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski – w powiecie bialskim w woj. lubelskim ...

                                               

Janów Podlaski

Janów Podlaski – dawne miasto, obecnie osada w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Janów Podlaski. Miejscowość jest siedzibą gminy Janów Podlaski, rzymskokatolickiego dekanatu Janów Podlaski i parafii Trójcy Świętej. Janów Podlaski uzyskał lokację miejską w 1465 roku, zdegradowany w 1869 roku, ponowne nadanie praw miejskich w 1919 roku, degradacja w 1945 roku. Prywatne miasto duchowne położone było w końcu XVIII wieku w powiecie brzeskolitewskim województwa brzeskolitewskiego. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bialsk ...

                                               

Janów Podlaski (stacja kolejowa)

                                               

Strażnica WOP Janów Podlaski

Strażnica w Janowie Podlaskim: podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza. graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej.

                                               

Placówka Straży Granicznej w Janowie Podlaskim

Placówka Straży Granicznej w Janowie Podlaskim – graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania w ochronie granicy państwowej.