Poprzednia

ⓘ Kinga Paraskiewicz
                                     

ⓘ Kinga Paraskiewicz

Kinga Joanna Paraskiewicz – polska orientalistka, iranistka, doktor habilitowana nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; zastępca dyrektora Instytutu Orientalistyki UJ ; kierowniczka Zakładu Iranistyki UJ.

                                     

1. Życiorys

Specjalizuje się w językoznawstwie irańskim: etymologia, leksykologia i leksykografia, onomastyka, dialektologia, a także językach i literaturze starożytnego Iranu oraz afganologii. Ukończyła iranistykę na UJ 1991. W 1999 r. obroniła pracę doktorską pt. Irańskie nomina agentis z sufiksem -tār Wydział Filologiczny UJ; promotor: Wojciech Smoczyński. W 2008 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność: filologia orientalna monografia: Średnioperski poemat Drzewo asyryjskie i jego partyjska geneza. 1 maja 2019 została powołana na stanowisko profesora UJ. Należy do międzynarodowego towarzystwa naukowego Societas Iranologica Europaea, jest też członkiem Komisji Orientalistycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie oraz członkiem Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN kadencja 2015–2018 i członkiem rady naukowej Austriackiej Akademii Nauk Österreichische Akademie der Wissenschaften kadencja 2017–2021.

Jest autorką przekładów z języka angielskiego: M. Scanlan, R. Cirner, Uwalnianie od złych mocy, Kraków: Wydawnictwo M 1993.

W 2011 odznaczona srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

                                     

2. Publikacje wybór

 • 2014: Irańskie nomina agentis z sufiksem -tar, Kraków: Księgarnia Akademicka, ​ISBN 978-83-7638-457-3 ​.
 • 2007: Średnioperski poemat Drzewo asyryjskie i jego partyjska geneza, Kraków: Księgarnia Akademicka, ​ISBN 978-83-7188-969-1 ​.
 • 2017: In serach of giaour. Notes on the New Persian gabr a zoroastrian; infidel’, w: Essays in the History of Languages and Linguistics. Dedicated to Marek Stachowski on the occasion of his 60th birthday. Edited by M. Németh, B. Podolak, M. Urban. Kraków 2017, s. 473–481. ​ISBN 978-83-7638-861-8 ​.
 • 2006: In the Orient Where the Gracious Light… Satura Orientalis in Honorem Andrzej Pisowicz, red. A. Krasnowolska, K. Maciuszak, B. Mękarska, Kraków 2006, ​ISBN 83-7188-955-0 ​
 • 2014: Thus does not speak Zarathustra. On Polish translations of the Avesta, "Rocznik Orientalistyczny”, t. LXVII, z. 2, s. 125–136.
 • 2016: Amanullahiada – satyra polityczna w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie tekstów okolicznościowych i relacji prasowych z wizyty króla Afganistanu Amanullaha Chana w Warszawie w 1928 roku, w: Komizm Historyczny, tom 8, red. T. Korpysz, A. Krasowska, Prace Językoznawcze IFP UKSW, ​ISBN 978-83-8090-032-5 ​, Warszawa 2016, s. 173–189.
 • 2003: Persian Checkmate – The King Is Oppressed’. On the Origin of the Chessmen’s Names, "Studia Etymologica Cracoviensia”, vol. 8, s. 91–101.
 • 2015: English loanwords in New Persian, "Folia Orientalia”, vol. LII, 2015, s. 282–292.
 • 1995: Some Remarks on the Northern Iranian Dialect of the Alamut Region, "Iran. Journal of the British Institute of Persian Studies”, no XXXIII, s. 111–114.
 • 2014: Historyczna wizyta Amanullaha Chana króla Afganistanu w Europie 1927-1928, Kraków: Księgarnia Akademicka 2014, ​ISBN 978-83-7638-532-7 ​.
 • 2016: Franciszek Machalski. Z ziemi perskiej do polski. Wybór tekstów, wstęp i opracowanie Kinga Paraskiewicz i Krzysztof Paraskiewicz, Kraków Księgarnia Akademicka, ​ISBN 978-83-7638-727-7 ​ wersja papierowa, 978-83-7638-4 e-book
 • 2013: Persian Lexicography in South Asia, w: Islamicate Traditions in South Asia. Themes from Culture and History, ed. A.Kuczkiewicz-Fraś, New Delhi: Manohar, s. 339–368.
 • 2011: The Mystery of Shamiran: Echoes of the Semiramis Legend in Persian Literature, w: Mediaeval and Modern Iranian Studies, Proceedings of the 6 th European Conference of Iranian Studies Vienna, 2007, Studia Iranica Cahiera 45, ed. M. Szuppe, A. Krasnowolska, C. V. Pedersen, Paris, s. 81–93.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...