Poprzednia

ⓘ Audyt zewnętrzny
                                     

ⓘ Audyt zewnętrzny

Audyt zewnętrzny – badanie przeprowadzane przez audytorów niezależnych od badanej jednostki.

Wyróżniamy dwa rodzaje takiego audytu:

  • audyt drugiej strony.
  • audyt trzeciej strony np. audyt certyfikujący

W administracji rządowej oznacza to audyt przeprowadzany przez instytucję niezależną od rządu np. Najwyższą Izbę Kontroli, zaś w administracji samorządowej – audyt przeprowadzany przez instytucję niezależną od samorządu np. Regionalne Izby Obrachunkowe. Formą audytu zewnętrznego jest również audyt zlecany np. firmie audytorskiej. Niektóre firmy audytów zewnętrznych są obligatoryjne.

                                     

1. Audyt zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Audyt zewnętrzny to badanie przeprowadzane przez audytorów jednostki certyfikującej. Wniosek o jego przeprowadzenie przedsiębiorstwo, które pragnie podbudować swoją renomę i ugruntować pozycję na rynku oraz uzyskać certyfikat systemu zarządzania jakością i nie tylko. W celu uzyskania certyfikatu jednostka zgłasza się do właściwej jednostki certyfikującej posiadającej akredytację wydaną przez jednostkęinotyfikowane tj. Polskie Centrum Akredytacji).

Aby móc poddać się procesowi certyfikacji – firma powinna wdrożyć u siebie dany system zarządzania jakością/standard/procedury. W tym zakresie może posiłkować się firmami konsultingowymi.