Poprzednia

ⓘ Męczennicy z La Rochelle
Męczennicy z La Rochelle
                                     

ⓘ Męczennicy z La Rochelle

Męczennicy z La Rochelle, również Męczennicy z Rochefort oraz Jan Chrzciciel Souzy i 63 Towarzyszy męczenników z więziennych statków w Rochefort w diecezji La-Rochelle na więzienie przystosowano kolejny okręt Washington. Statki te wcześniej były wykorzystywane do przewozu niewolników z Afryki, przy czym księży więziono w gorszych warunkach niż wcześniejszych niewolników o których "dbano” na tyle, żeby przeżyli podróż i przynieśli zysk – było ogromne zatłoczenie, zła żywność, brudna woda, ponadto strażnicy źle obchodzili się z więźniami, zaczęły szerzyć się choroby. W związku z blokadą angielską wokół Francji nie udało się wywieźć księży, chociaż próbowano zmienić miejsce docelowe na Madagaskar, Maroko czy Mauretanię. Więźniowie byli przetrzymywani na statkach zakotwiczonych koło wyspy Aix przez wiele miesięcy. W pewnym momencie zaczęła również chorować załoga statków. Wtedy część więźniów przeniesiono na trzeci okręt lIndien, nie powstrzymało to już jednak epidemii. Z 829 uwięzionych zmarło 547 osób. Część z nich została pochowana na wyspie Aix, część na wyspie Madame. Po złagodzeniu terroru we Francji ocaleli zostali uwolnieni, ostatni więzień opuścił statki 12 kwietnia 1795 r.

Jan Paweł II beatyfikował 1 października 1995 r. 64 ofiary statków w Rochefort.