Poprzednia

ⓘ Kategoria:Męczennicy wczesnochrześcijańscy
                                               

Męczennicy feniccy

Męczennicy feniccy – grupa męczenników wczesnochrześcijańskich, zamordowanych za wiarę około roku 310, za czasów panowania cesarz Galeriusza. Informacji o męczennikach dostarczył historyk kościelny Euzebiusz z Cezarei. Według jego relacji wśród licznej grupy męczenników byli: Zenobiusz, lekarz i prezbiter, Tyranion Tyranios biskup Tyru, Sylwan, biskup z okolic Emesy oraz Peleusz i Nil, biskupi egipscy. Powodem ich śmierci było to, że "Boże uwielbili Słowo". Sprawcą ich śmierci był niejakiego Weturiusz - wróg chrześcijan, prawdopodobnie urzędnik rzymski. Sylwan został "ścięty w Fajnos, w ta ...

                                               

Męczennicy palestyńscy

Męczennicy palestyńscy – grupa męczenników wczesnochrześcijańskich, zamordowanych za wiarę w IV wieku za panowania cesarza Dioklecjana. Informacji o męczennikach dostarczył historyk kościelny Euzebiusz z Cezarei. Nieznana jest dokładna ich liczba. Wiadomo, ze większość z nich pochodziła z Gazy, ale byli wśród nich też chrześcijaninie z innych stron. Wykonawcą wyroku był zarządca Firmilian. Historyk Euzebiusz w swojej relacji wymienia z imienia czterech męczenników. Byli to: Nil - biskup z Egiptu, Peleusz - biskup z Egiptu, Eliasz - laik Patermucjusz - laik Firmilian kazał im wyrwać jedno o ...

                                               

Ojcowie Żywi

Ojcowie Żywi – seria źródeł dotyczących antyku chrześcijańskiego ukazująca się w Krakowie od 1978 roku nakładem Wydawnictwa Znak a następnie Wydawnictwa WAM. Jej redaktorem jest ksiądz prof. Marek Starowieyski.

                                               

Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Świebodzicach

Kościół Matki Bożej Królowej Polski – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Świebodzice diecezji świdnickiej. Znajduje się w dzielnicy Ciernie. Świątynia powstała około 1875 roku jako ewangelicka kaplica cmentarna. Po II wojnie światowej została zniszczona i ograbiona. W 1978 roku ksiądz Daniel Dąbrowski rozpoczął gruntowną odbudowę kaplicy. Dzięki staraniom księdza powstała jednonawowa budowla posiadająca prostą konstrukcję oraz niewysoką wieżę na planie kwadratu zwieńczoną dachem hełmowym. Odbudowana świątynia została poświęcona w dniu 3 listopada 1991 roku przez bisku ...

                                               

Pierwotne chrześcijaństwo

Uczniowie przekonali się wówczas, że Jezus nie był mesjaszem w sensie żydowskim to znaczy wyzwolicielem Żydów spod rzymskiej okupacji, lecz część z nich pod wpływem opisanego w Nowym Testamencie doświadczenia osobistego kontaktu z cudownie powstałym z martwych Jezusem poczęła oczekiwać jego ponownego przyjścia i obiecanego udziału w zbawieniu. Zmartwychwstanie Jezusa było od początku centralną tezą wiary chrześcijańskiej i motywem działania pierwszych chrześcijan. Zgodnie z Dziejami Apostolskimi wspólnota uzyskała umocnienie w wierze w święto Szawuot Zielone Świątki, kiedy upłynęło 50 dni ...

                                               

Fojbammon z Tebaidy

Fojbammon z Tebaidy – imię dwóch niepowiązanych ze sobą koptyjskich świętych męczenników wywodzących się z Tebaidy, regionu w Górnym Egipcie. Dane na temat obu są wyłącznie fragmentaryczne i już w najwcześniejszych wzmiankach obaj są często myleni ze sobą nawzajem. Kult świętego Fojbammona był dość szeroko rozpowszechniony w Górnym Egipcie w czasach bizantyńskich. W Oksyrynchos działał przynajmniej jeden kościół poświęcony jednemu z nich, a klasztor Abu Phoebammon jest ważnym stanowiskiem archeologicznym. Pierwszy z nich, przez niektóre współczesne źródła określany jako Fojbammon z Preht, ...

Fides (ujednoznacznienie)
                                               

Fides (ujednoznacznienie)

św. Fides – męczennica wczesnochrześcijańska, święta Kościoła katolickiego Fides – w mitologii rzymskiej uosobienie zaufania i wierności Fides – planetoida o numerze katalogowym 37 Fides – polski raper