Poprzednia

ⓘ Logistyka zaopatrzenia
                                     

ⓘ Logistyka zaopatrzenia

Logistyka zaopatrzenia – to system logistyczny związany z rynkiem. Stanowi ona połączenie między logistyką dystrybucji dostawców i logistyką produkcji w przedsiębiorstwie. Przedmiotem logistyki zaopatrzenia są towary, które należy udostępnić przedsiębiorstwu, zgodnie z jego zamówieniem lub zapotrzebowaniem. Miejscem pokrywania zapotrzebowania jest magazyn zaopatrzeniowy lub – w przypadku bezpośredniej dostawy – pierwszy etap produkcyjny w przedsiębiorstwie.

Do podstawowych metod kształtowania zapasów zalicza się:

 • XYZ,
 • MRP.
 • ABC,
                                     

1. Wskaźniki logistyki zaopatrzenia

Do podstawowych wskaźników oceny logistyki zaopatrzenia zalicza się:

 • Czas dostawy – długość cyklu realizacji zamówienia, czyli czas między złożeniem zamówienia a otrzymaniem dostawy.
 • Elastyczność dostawy – reagowanie dostawcy na zmiany specyficznych wymagań (czasu, wielkości i rodzaju partii dostaw, rodzaju opakowań, itp.
 • Niezawodność dostawy – pewność realizacji dostawy, tj. prawdopodobieństwo dotrzymania terminu i jakości dostawy.
 • Jakość dostawy – uzyskanie dostawy zgodnej ze specyfiką wymagań.
                                     

2. Kryteria wyboru dostawców

 • sposób załatwiania reklamacji,
 • jakość produktu,
 • zdolności produkcyjne dostawcy,
 • ilości oferowane w jednorazowej dostawie,
 • cena i upusty,
 • zakres obsługi,
 • odległość od zakładu produkcyjnego dostawcy,
 • warunki umowy,
 • formy sprzedaży,
 • sytuacja finansowa.
 • możliwość składowania u dostawcy,
                                     

3. Fazy przepływu materiałów

W logistyce zaopatrzeniowej przedsiębiorstwa można wyróżnić trzy podstawowe fazy w przepływie materiałów:

 • organizacja przepływu materiałów – czyli czynności związane z przepływem materiałów z magazynów, w którym były składowane do hali produkcyjnej a dokładniej do pierwszego stanowiska produkcyjnego, w którym będą owe materiały wykorzystane.
 • odbiór i składowanie – obejmuje swym zasięgiem przyjęcie towaru przywiezionego przez dostawcę oraz jego składowanie w magazynach zaopatrzeniowych. Ponadto faza ta dotyczy wszelkich czynności magazynowych i manipulacyjnych związanych z odbiorem i składowaniem towaru
 • dopływ – najczęściej wiąże się on z transportem, obejmuje swym zakresem dostarczenie do przedsiębiorstwa materiałów, które będą potrzebne przy produkcji oraz wszelkich innych dóbr koniecznych do sprawnego funkcjonowania gospodarczego