Poprzednia

ⓘ Urszula Ślusarczyk
                                     

ⓘ Urszula Ślusarczyk

W 1994 ukończyła studia w Instytucie Wychowania Plastycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dyplom w pracowni prof. Mariana Stelmasika. W 2000 była stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Doktoryzowała się w 2003 na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w oparciu o zespół prac malarskich "Ślady czasu” i pracę pisemną. Habilitację uzyskała w 2008. 14 sierpnia 2014 otrzymała tytuł profesora sztuk plastycznych.

Jako nauczyciel akademicki związana z Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pełniła funkcję wicedyrektora tego instytutu; objęła również kierownictwo Zakładu Malarstwa i Rzeźby. Wybrana na prodziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w kadencji 2016–2020.

Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę i fotografię. Już wczesne jej prace charakteryzował monochromatyzm, tj. stosowanie jednej barwy w różnych odcieniach. Punkt wyjścia w przypadku wielu jej pracy stanowi natura. W katalogu z jednej wystaw napisała, że jej dzieła są "efektem mojej obecności w określonych środowiskach przyrodniczych i kulturowych”.

Zrealizowała m.in. cykle: "Architektura drewniana” 1995 i "W kręgu architektury drewnianej” 2000, w których wykorzystała fotografie elementów konstrukcyjnych starych wiejskich chałup, oraz "Ślady czasu” zapoczątkowany w 2002.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...