Poprzednia

ⓘ Andrzej Grzybowski (okulista)
                                     

ⓘ Andrzej Grzybowski (okulista)

Andrzej Edward Grzybowski – polski okulista, profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny i kierownik Katedry Okulistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

                                     

1. Życiorys

Dyplom lekarski zdobył na Akademii Medycznej w Poznaniu od 2007 roku Uniwersytet Medyczny.

Stopień doktorski uzyskał w 1997 roku na podstawie pracy pt. Badania in vitro mechanizmów antyoksydacyjnych ludzkich komórek mezotelium otrzewnowego w wybranych warunkach dializy otrzewnowej. W 2003 roku uzyskał dyplom Master of Business Administration MBA na poznańskiej Akademii Ekonomicznej. Habilitował się w 2010 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy pod tytułem Polski dorobek naukowy XIX wieku w zakresie badań anatomii, fizjologii oraz patologii siatkówki recenzentami byli m.in.: Krystyna Pecold i Zbigniew Zagórski. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych uzyskał w 2018 roku.

W latach 2008–2017 był ordynatorem oddziału okulistycznego w poznańskim Szpitalu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej. Pracował jako adiunkt w Katedrze Historii Nauk Medycznych poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładał także na Wydziale Fizyki UAM. W okresie 2010–2015 był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie okulistyki dla województwa wielkopolskiego. Jest wykładowcą w Europejskiej Szkole Zaawansowanych Studiów Okulistycznych ang. European School for Advanced Studies in Ophthalmology, ESASO w szwajcarskim Lugano.

Zainteresowania kliniczne i badawcze A. Grzybowskiego dotyczą m.in. chirurgii przedniego odcinka oka, schorzeń siatkówki, okulistyki dziecięcej, neurookulistyki oraz historii okulistyki, neurologii i dermatologii.

                                     

2. Publikacje i praca redakcyjna

Swoje prace publikował w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w "Ophthalmology" oraz "New England Journal of Medicine". Jest autorem i współautorem ponad 500 artykułów naukowych drukowanych w recenzowanych czasopismach, głównie zagranicznych o IF ponad 1000.

Jest współautorem i redaktorem książek:

  • Endophthalmitis in Clinical Practice, Flynn Jr. H.W., Batra N.R., Schwartz S.G., Grzybowski A., Springer 2018.
  • OCT and Imaging in Central Nervous System Diseases, red. Grzybowski A., Barboni P., Springer 2020.
  • Current Concepts in Ophthalmology, red. A. Grzybowski, Springer 2019.
  • Opieka okulistyczna nad pacjentem z cukrzycą – wybrane doświadczenia międzynarodowe, red. A. Grzybowski, Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki, Poznań 2016.
  • podręcznik Okulistyka, red. A. Grzybowski, Edra Urban & Partner, Wrocław 2018.
  • OCT in Central Nervous System Diseases: The Eye as a Window to the Brain, red. Grzybowski A., Barboni P., Springer 2016.
  • Lekarze – Patroni ulic w Wielkopolsce. Słownik biograficzny, red. Grzybowski A., Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki, Poznań 2017.

Jest redaktorem naczelnym czasopism: "Archiwum Historii i Filozofii Medycyny" oraz "Historia Ophthalmologica Internationalis".

Członek szeregu redakcji czasopism medycznych, m.in.: "American Journal of Ophthalmology", "Acta Ophthalmologica", "PLOS ONE", "Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology", "Translational Vision Science and Technology" TVST, "BMC Ophthalmology", "Clinics in Dermatology", "Journal of Clinical Medicine", "Frontiers in Neurology", "Current Pharmaceutical Design", "Annals of Eye Science", "Open Ophthalmology Journal", "Medicines", "Ophthalmology and Therapy", "Saudi Journal of Ophthalmology" oraz "Asia-Pacific Journal of Ophthalmology".

Należy do wielu towarzystw medycznych: Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Europejskiego Towarzystwa Badań Narządu Wzroku EVER; członek zarządu oraz przewodniczący sekcji zaćmy i soczewki w kadencji 2018–2023, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej kurator ESCRS Archive, Europejskiej Akademii Okulistyki European Academy of Ophthalmology, członkostwo dożywotnie; skarbnik w latach 2019–2023, Amerykańskiej Akademii Okulistyki oraz Polskiego Towarzystwa Historii i Filozofii Medycyny prezes od 2017.

Recenzent projektów naukowych dla: College of Optometry Londyn, Innovation and Technology Support Programme Hongkong, Netherlands Organisation for Scientific Research, National Medical Research Council Singapur, Slovenian Research Agency, Japan Agency for Medical Research oraz Health Research Council of New Zealand.

                                     

3. Działalność pozanaukowa

W latach 1998–2001 był wiceprezydentem Poznania do spraw służby zdrowia w latach 2002–2006 był ponadto przewodniczącym Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Poznania. Jest założycielem fundacji Familijny Poznań obecnie Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21” zał. 2012.

Był współzałożycielem w 2016 r. związku pracodawców Pracodawcy Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej od 2016 – prezes oraz współzałożycielem w 2011 r. Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia, gdzie pełni funkcję prezydenta od 2011.

Był ponadto współzałożycielem w 2003 r. Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia prezes w latach 2003–2015

                                     

4. Odznaczenia i nagrody

Odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 2014.

W ramach Amerykańskiej Akademii Okulistyki AAO otrzymał Achievement Award 2017 oraz International Scholar Award 2018. Od Amerykańskiego Towarzystwa Historii Dermatologii otrzymał: II Nagrodę im. Zakona 2008 oraz dwukrotnie I Nagrodę im. Zakona 2009, 2010. Posiada ponadto Medal Międzynarodowego Stowarzyszenia Okulistów w Bombaju 2014, członkostwo honorowe Hinduskiego Towarzystwa Okulistycznego ACOIN 2015, Złoty Medal Hinduskiego Towarzystwa Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej IIRSI Special Gold Medal Intraocular Implant & Refractive Society India, 2016 oraz Achievement Award od Asia-Pacific Academy of Ophthalmology 2018.

Ponadto otrzymał m.in. Medal Akademii Medycznej w Poznaniu 1993, Złotego Eskulapa 2000 r.; za prywatyzację ośrodków dziennej opieki medycznej oraz Nagrodę Grzegorza Pałki 2001 r., za prywatyzację medycznych ośrodków opieki dziennej i innowacyjnych programów wspierających.