Poprzednia

ⓘ Handel międzynarodowy
                                     

ⓘ Handel międzynarodowy

Handel międzynarodowy – łączna wartość eksportu i importu do poszczególnych krajów.

Handel międzynarodowy jest znaczącym czynnikiem dynamizującym ogólny rozwój gospodarczy, gwarantuje stałe dostawy potrzebnych surowców, płodów rolnych, dóbr kooperacyjnych oraz technologii. Podstawowymi formami współpracy z zagranicą jest obrót towarowy oraz tzw. "obroty niewidzialne”. Wykaz wartości eksportu i importu to bilans handlowy kraju. Bilans płatniczy kraju to bilans wraz z obrotami niewidzialnymi. Pojęcie "handel międzynarodowy” lub "obroty międzynarodowe” dotyczy wymiany w skali globalnej lub wymiany zagranicznej ugrupowań ponadnarodowych, czy też grup państw.