Poprzednia

ⓘ Zbigniew Kuniewicz
                                     

ⓘ Zbigniew Kuniewicz

Zbigniew Kuniewicz – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, w latach 2010–2019 dziekan tego wydziału.

                                     

1. Wykształcenie

W 1984 ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej, zaś w 1987 studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1987 rozpoczął pracę na obecnym Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego będącym wówczas Instytutem Prawa i Administracji. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1991 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy pt. Odpowiedzialność odszkodowawcza organu nadzorczego wobec przedsiębiorstwa przygotowanej pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Bronisława Ziemianina. W 2005 na tym samym wydziale uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Reprezentacyjna funkcja zarządu spółki kapitałowej.

                                     

2. Sprawowane funkcje

Pełnił następujące funkcje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego:

  • prodziekan WPiA ds. studiów stacjonarnych 1996–1999,
  • dziekan WPiA 2010–2019.
  • prodziekan WPiA ds. spraw zaocznych studiów administracyjnych 2002–2008,