Poprzednia

ⓘ Małgorzata Mrugacz
                                     

ⓘ Małgorzata Mrugacz

Dyplom lekarski zdobyła na Akademii Medycznej w Białymstoku od 2008 roku Uniwersytet Medyczny i na tej uczelni pracuje do dziś.

Stopień doktorski uzyskała w 1999 roku na podstawie pracy "Cytokiny w płynie podsiatkówkowym chorych z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki". Habilitowała się w 2008 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy pod tytułem "Wybrane parametry immunologiczne a zmiany w narządzie wzroku w przebiegu mukowiscydozy u dzieci i młodzieży". Tytuł naukowy profesora nauk medycznych został jej nadany w 2015.

Jest adiunktem i kierownikiem w Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Narządu Wzroku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pracuje także w uniwersyteckiej Klinice Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza. Należy do Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. W ramach Towarzystwa działa w sekcji okulistyki dziecięcej.

Swoje prace publikowała w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w Klinice Ocznej, Okulistyce oraz Kontaktologii i Optyce Okulistycznej. Zainteresowania kliniczne i badawcze M. Mrugacz dotyczą zagadnień okulistyki dziecięcej.