Poprzednia

ⓘ Roman Batko
Roman Batko
                                     

ⓘ Roman Batko

Roman Batko – polski teoretyk i praktyk zarządzania, profesor UJ, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, prezes zarządu SenseMaking Consulting Group Sp. z o.o. oraz SenseMaking Automation & Robotics Sp. z o.o., wykładowca w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności, European Academy of Management i European Media Management Association. W 2016 r. został powołany do Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Prowadzi badania nad organizacjami przyszłości. Specjalizuje się w zarządzaniu procesami, jakością, a przede wszystkim sztuczną inteligencją w zarządzaniu, cyborgizacją i wpływem technologii na organizowanie, zwłaszcza w jej humanistycznym wymiarze - współpracy człowieka z maszynami. Jest autorem kilku książek i ponad stu artykułów i ekspertyz. W 2013 r. ukazała się jego książka Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec: Ponowoczesna organizacja publiczna, nominowana do nagrody Economicus 2014, w 2015 redagowana książka Zarządzanie humanistyczne, a w 2017 r. także redagowana książka Strategic Imperatives and Core Competencies in the Era of Robotics and Artificial Intelligence IGI.

W latach 2000–2018 kierował kilkudziesięcioma projektami wdrażania systemów zarządzania w organizacjach biznesowych i jednostkach służby publicznej – m.in. Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim, Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa i innych, licznych urzędach gmin i powiatów, a także instytucjach kultury: Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie i w Kielcach, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum – Zamku w Łańcucie, Muzeum Zamkowym w Pszczynie, Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie, Galerii Arsenał w Białymstoku, Galerii Labirynt w Lublinie, Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i Domu Kultury "Podgórze" w Krakowie. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz i raportów, wśród nich dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie.

                                     

1. Wybrane publikacje

Monografie autorskie i redakcje:

 • Batko R., 2011, Zarządzanie zmianą w organizacjach publicznych: projektowanie i wprowadzanie nowoczesnych metod i narzędzi zarządczych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy, s. 232. Książka dostępna online
 • Batko R., 2009, Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 210.
 • Batko R., Kotowski R., 2010, Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce, s. 160.
 • Batko R., Goban-Klas, T., Kalinowska - Żeleźnik, A., Kłopotowska, S., Kreft, J., Lusińska, A., & Szeluga-Romańska, M. 2017. Facebook. Oblicza i dylematy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Batko R., 2012, Nowy paradygmat funkcjonowania administracji publicznej, Olsztyn: Ideico, s. 178.
 • Nierenberg, B., Batko, R., i Sułkowski, Ł. red., 2015. Zarządzanie humanistyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Batko, R., Szopa, A. Eds. 2017. Strategic Imperatives and Core Competencies in the Era of Robotics and Artificial Intelligence. Hershey: Business Science Reference IGI Global.
 • Batko R., 2013. Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec: organizacja publiczna w płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa, s. 352. Wprowadzenie do książki dostępne online

Rozdziały w monografiach i artykuły 2012-2018:

 • Batko, R. 2016. Dialog i solidarność. w: M. Kostera i B. Nierenberg red., Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym s.93-106. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Batko, R. 2014. Liquid University. In J. Kociatkiewicz & M. Kostera Eds., Liquid Organization: Zygmunt Bauman and organization theory. London: Routledge pp. 104–119.
 • Batko, R. 2016. Metafory organizacji publicznej. w: B. Glinka i M. Kostera red., Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu s. 189–210. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Batko, R., Bogacz-Wojtanowska, E. 2015. Przedsiębiorstwa społeczne – poszukiwanie tożsamości pomiędzy celami ekonomicznymi a społecznymi. Problemy Zarządzania, vol.13 nr 4 56, 195–206.
 • Batko, R., & Kreft, J. 2017. The superfluousness of CSR in media organizations. Conclusions from public radio research in Poland. Journal of Organizational Change Management, 301, p. 91–105.
 • Batko, R. 2012. Business Process Modeling: A Practical Introduction to Academic Entrepreneurship. In A. Szopa, W. Karwowski, & P. O. D. Pablos Eds., Academic Entrepreneurship and Technological Innovation: A Business Management Perspective. Hershey: Information Science Reference IGI Global, pp. 100–113.
 • Batko, R. 2017. Panopticon – Cybercontrol in Liquid Modernity: What Does Control Really Mean in Contemporary Management? In R. Batko & A. Szopa Eds., Strategic Imperatives and Core Competencies in the Era of Robotics and Artificial Intelligence. Hershey: Business Science Reference IGI.
 • Batko, R. 2013. Business Process Management in Polish Public Administration – Anthropological Aspects of Change in the Face of Technology. In: T. Marek, W. Karwowski, M. Frankowicz, J. I. Kantola, & P. Zgaga Eds., Human Factors of a Global Society: a System of Systems Perspective. CRC Pred.ss. Taylor and Francis Group pp. 463–474. Artykuł dostępny online
 • Batko, R. 2012. Zarządzanie procesowe jako element Systemu Zarządzania Jakością opartego na wymaganiach międzynarodowej normy ISO 9001:2008. w: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski s. 1–19.
 • Batko, R. 2015. The vacuum and the imagination of space : the cultural role of Żyznowski Publishing House. In E. Kocój & Ł. Gaweł Eds., Faces of identity and memory : the cultural heritage of Central and Eastern Europe managing and case studies pp. 89–111. Kraków: Jagiellonian University Press.
 • Wawak, S., Batko, R., & Rogala, P. 2017. Quality Management Standard for Learning Service Providers – Critical Analysis. Problemy Zarządzania, vol. 15nr 1 65, cz. 1: 176 – 191.
 • Batko, R. 2015. Czytanie tekstów. w: M. Kostera red., Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno s.109-118.
 • Batko, R. 2015. O pożytkach czytania literatury pięknej w naukach o zarządzaniu. w: B. Nierenberg, R. Batko, i Ł. Sułkowski red., Zarządzanie humanistyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Batko, R. 2013. Horror vacui i wyobraźnia przestrzeni. w: M. Kostera red., Organizować z polotem: wyobraźnia organizacyjna w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno s. 105–124.
 • Batko, R. 2014. Intuicja, adrenalina i spontaniczność- historie o niezwykłym zarządzaniu projektami artystycznymi. w: M. Kostera red., O zarządzaniu historie niezwykłe. Studia przypadków z zarządzania humanistycznego. Warszawa: Difin s. 32–44.
 • Batko, R. 2015. O wartościach w przywództwie edukacyjnym. w: G. Mazurkiewicz red., Przywództwo edukacyjne: Zaproszenie do dialogu s. 97–105. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Batko, R. 2012. Czym jest dla mnie humanistyczne zarządzanie? w: E. Orzechowski i Ł. Gaweł red., Zarządzanie – kultura, media, dziedzictwo. Kraków: Wydawnictwo Attyka.
 • Rogala, P., Batko, R., & Wawak, S. 2017. Factors affecting success of training companies. Studies in Continuing Education, 393, 357–370.
 • Batko, R. 2015. Zarządzanie jakością w organizacjach publicznych. w: B. Kożuch i Ł. Sułkowski red., Instrumentarium zarządzania publicznego. Warszawa: Difin s. 57–72
 • Baliga-Nicholson, K. Batko, R. 2018, The digitized voice is calling: Re-imagining organizational practice and" consciousness”, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. XIX, nr6/1, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa.
 • Batko, R., & Kreft, J. 2017. The Sixth Estate – the Rule of Algorithms. Problemy Zarządzania, 2 66.
 • Batko,R., Kostera, M. 2015. Rola mediów w budowaniu kapitału symbolicznego: przykład sektora publicznego w Polsce. Zarządzanie Mediami, 3 1 Artykuł dostępny online
 • Batko, R., Rogala, P. 2015. "Standardy jakości w działalności edukacyjno-szkoleniowej”. Problemy Jakości, R. 471, s. 2–5.