Poprzednia

ⓘ Katarzyna Michalska-Małecka
                                     

ⓘ Katarzyna Michalska-Małecka

Dyplom lekarski zdobyła w 1996 roku na Śląskiej Akademii Medycznej od 2007 roku Śląski Uniwersytet Medyczny i na tej uczelni została zatrudniona. Posiada II stopień specjalizacji w zakresie okulistyki.

Stopień doktorski uzyskała w 2001 roku na podstawie pracy Retinopatia cukrzycowa a właściwości reologiczne krwi. Habilitowała się w 2012 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy pod tytułem Ocena wpływu parametrów hemoreologicznych na występowanie i progresję wybranych schorzeń okulistycznych związanych z zaburzeniami przepływu krwi. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych został jej nadany w 2018 roku.

Jest adiunktem w Katedrze Okulistyki ŚUM. Pracuje na Odcinku II Kliniki Okulistyki Dorosłych w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach. Należy do Polskiego Towarzystwa Okulistycznego przewodnicząca oddziału śląskiego oraz Stowarzyszenia AMD również przewodnicząca oddziału śląskiego. Ponadto jest też członkiem międzynarodowych organizacji okulistycznych: Amerykańskiej Akademii Okulistyki American Academy of Ophthalmology, AAO, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Refrakcyjnych European Society of Cataract & Refractive Surgeons, ESCRS, Europejskiego Towarzystwa Witreoretinalnego European VitreoRetinal Society, EVRS oraz Euretiny. Ponadto jest też wykładowcą w Europejskiej Szkole Zaawansowanych Studiów Okulistycznych ang. European School for Advanced Studies in Ophthalmology, ESASO w szwajcarskim Lugano.

Swoje prace publikowała w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w "Klinice Ocznej". Zainteresowania kliniczne i badawcze K. Michalskiej-Małeckiej dotyczą m.in. leczenia zaćmy, jaskry, zwyrodnień plamki oraz retinopatii cukrzycowej.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...