Poprzednia

ⓘ Chorągiew Opolska ZHP
Chorągiew Opolska ZHP
                                     

ⓘ Chorągiew Opolska ZHP

Chorągiew Opolska ZHP – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego, utworzona dnia 1 marca 2008 roku. Działa na terenie województwa opolskiego. Siedzibą władz Chorągwi jest Opole.

Chorągiew o tej samej nazwie i obszarze działania funkcjonowała do dnia 30 czerwca 2007, kiedy to została rozwiązana w wyniku niewypłacalności oraz niemożności wyboru nowego komendanta.

                                     

1.1. Aktualne władze Chorągwi Opolskiej ZHP Komenda Chorągwi

 • Zastępca Komendanta Chorągwi: phm. Grzegorz Krzyśków
 • Skarbnik Chorągwi: phm. Tadeusz Witczak
 • Członkini Komendy Chorągwi ds. pracy z kadrą: hm. Anna Andrzejewska
 • Członek Komendy Chorągwi ds. wsparcia metodyczno-programowego – phm. Jakub Lasek
 • Członek Komendy Chorągwi ds. organizacji i promocji: phm. Adam Panczocha.
 • Komendant Chorągwi: hm. Łukasz Czarnecki
 • Zastępczyni Komendanta Chorągwi: hm. Magdalena Lenartowicz
                                     

1.2. Aktualne władze Chorągwi Opolskiej ZHP Rada Chorągwi

 • phm. Barbara Ponicka - sekretarz,
 • phm. Rafał Kaniak - sekretarz,
 • phm. Aneta Bronowicka,
 • hm. Joanna Brach,
 • pwd. Justyna Misiek,
 • phm. Damian Mojzyk,
 • pwd. Zofia Cholewa,
 • phm. Violetta Sikora - wiceprzewodnicząca,
 • phm. Aleksandra Kupka-Kucharska,
 • hm. Elżbieta Pojasek-Ośko.
 • hm. Marian Antonik - przewodniczący,
 • phm. Dawid Garczarek,
 • phm. Dariusz Rop - wiceprzewodniczący,
                                     

1.3. Aktualne władze Chorągwi Opolskiej ZHP Komisja Rewizyjna Chorągwi

 • pwd. Borys Bartczak - wiceprzewodniczący,
 • pwd. Patryk Medyński.
 • hm. Grażyna Orzechowska,
 • pwd. Michał Rupiński - sekretarz,
 • phm. Marzena Bandurska,
 • phm. Marcin Skocz - przewodniczący,
                                     

1.4. Aktualne władze Chorągwi Opolskiej ZHP Sąd Harcerski Chorągwi

 • hm. Bogusław Wojtuś
 • hm. Grzegorz Nowałka
 • hm. Waldemar Raźniewski
 • hm. Piotr Laskowski
 • hm. Maciej Paweł Bandurski
 • hm. Halina Łukaszewicz
 • hm. Józef Pajor
 • hm. Robert Nowak
 • hm. Wojciech Kwieciński
                                     

2. Hufce

Obecnie Chorągiew Opolska skupia 9 hufców z terenu województwa opolskiego obejmujący swymi działaniami poszczególne powiaty i gminy:

 • Hufiec Głubczyce – powiat głubczycki,
 • Hufiec Opole do listopada 2014 roku jako Hufiec Opole-miasto – miasto Opole
 • Hufiec Krapkowice – powiaty krapkowicki i strzelecki, z wyjątkiem gminy Leśnica,
 • Hufiec Niemodlin – gmina Niemodlin,
 • Hufiec Brzeg – powiat brzeski,
 • Hufiec Nysa – powiaty nyski i prudnicki,
 • Hufiec Praszka – gmina Praszka i gmina Rudniki
 • Hufiec Kędzierzyn-Koźle – powiat kędzierzyńsko-kozielski wraz z gminą Leśnica,
 • Hufiec Namysłów – powiat namysłowski,

Ponadto Komendant Chorągwi – hm. Adam Mazguła – w dniu 30 kwietnia 2016 roku wyznaczył phm. Agnieszkę Pilarską oraz phm. Piotra Piłata do odtworzenia środowiska ZHP w Byczynie i Kluczborku. W dniu 17 stycznia 2019 roku zostali oni odwołani z funkcji pełnomocników przez hm. Łukasza Czarneckiego.                                     

3. Historia działalności

Początki Chorągwi Opolskiej datuje się na rok 1957, choć polskie harcerstwo działało w tym rejonie również przed II wojną światową.

W 1997 roku harcerze i harcerki Chorągwi zorganizowali pomoc poszkodowanym podczas powodzi tysiąclecia. W dowód uznania Chorągiew Opolska ZHP otrzymała w 1998 r. od Fundacji im. Stefana Batorego tytuł "Najlepsza Organizacja Pozarządowa”.

Po latach skutecznej i pożytecznej dla regionu pracy wychowawczej przyszły gorsze chwile, które doprowadziły do rozwiązania struktury z dniem 30 czerwca 2007 roku z przyczyn finansowych.

29 lutego 2008 roku powołana została na nowo Chorągiew Opolska ZHP, która od początku stała się aktywnym organizatorem różnorodnych przedsięwzięć realizowanych we współpracy z samorządem lokalnym i wojewódzkim.

Projekty Instruktorów Chorągwi Opolskiej wspierane były m.in. przez:

 • Kuratorium Oświaty w Opolu 2008-2015
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2015
 • Program "Leonardo da Vinci” 2013
 • Ministerstwo Obrony Narodowej 2012
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2008-2016
 • Program "Młodzież w Działaniu” i Erasmus+ 2011-2015
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012
 • Fundację Harcerstwa Drugiego Stulecia 2013, 2014, 2015

Kluczowe projekty chorągwiane:

 • V Zlot Chorągwi Opolskiej w 2017- hufiec Niemodlin
 • III Zlot Chorągwi Opolskiej w 2013 – hufiec Opole wtedy: hufiec Opole – miasto
 • Zloty Chorągwi Opolskiej ZHP – organizowane co dwa lata, za każdym razem współorganizatorem jest inny z hufców
 • I Zlot Chorągwi Opolskiej w 2009 – hufiec Kędzierzyn-Koźle
 • II Zlot Chorągwi Opolskiej w 2011 – hufiec Nysa
 • VI Zlot Chorągwi Opolskiej w 2019 - Referaty Komendy Chorągwi
 • IV Zlot Chorągwi Opolskiej w 2015 – hufiec Brzeg
 • YELL – projekt dotyczący przedsiębiorczości społecznej młodzieży 2014-2015
 • Intercamp 2015
 • Złaz na Górze św. Anny 2011, 2016
 • Europejski Tydzień Młodzieży na Opolszczyźnie 2011, 2013, 2015
 • Granatowa Wyprawa 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019

W dowód uznania dla naszej pracy w roku 2014 Chorągiew Opolska ZHP została wyróżniona statuetką Opolskiej Niezapominajki przyznawanej dla Najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Opolskiego.

Chorągiew Opolska ZHP może poszczycić się jednym z lepiej działających w ZHP Inspektoratem Ratowniczym, któremu szefuje obecnie phm. Adrian Drobek wraz z phm. Violettą Sikorą zastępczyni.

Ponadto w 2016 roku działać zaczęła Chorągwiana Rada Przyjaciół Harcerstwa, której to jako pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi jest hm. Mirosław Mandryga – jeden z byłych komendantów rozwiązanej w 2007 roku Chorągwi Opolskiej ZHP.                                     

4. Rozwiązanie i ponowne utworzenie Chorągwi Opolskiej

W okresie 1993-2002 Chorągiew wygenerowała wiele długów, szacowanych na ponad milion złotych. Większość stanowiły należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kuratorium Oświaty. Ówczesne władze Chorągwi otrzymały na pomoc ofiarom powodzi z 1997 r. 270 tys. zł z zagranicy, jednak nie wydały jej właściwie, co skutkowało żądaniem zwrotu tej sumy. Z kolei kuratoryjną dotację na wypoczynek dzieci wydatkowały, na bazie sfałszowanych dokumentów, na pensje chorągwianego personelu ZHP. Pierwsze wątpliwości do wypłacalności Opolskiej pojawiły się pod koniec 2006 roku, gdy Prezydium Centralnej Komisji Rewizyjnej powołało zespół mający skontrolować stan chorągwianych finansów. Wyniki rewizji były negatywne, dlatego Komisja podjęła 13 stycznia 2007 roku uchwałę, w której stwierdziła trwałą niemożność regulowania zaciągniętych i wymagalnych zobowiązań przez Chorągiew Opolską ZHP oraz zobowiązała Naczelnika i Skarbnika ZHP do natychmiastowego zabezpieczenia majątku i interesów Związku.

Wobec zaistniałej sytuacji Rada Naczelna ZHP zobowiązała do zajęcia stanowiska co do rozwiązania Chorągwi wszystkim hufcom, które likwidacja miałaby bezpośrednio dotknąć. Zbieranie opinii trwało od 10 lutego do końca marca 2007 roku. Rozwiązanie Chorągwi nastąpiło 30 czerwca w specjalne uchwale nr 43/XXXIII Rady Naczelnej. Dokładny proces likwidacji miała opracować oraz przeprowadzić Główna Kwatera. Do końca 2007 roku musiała dokonać podziału majątku, uregulować chorągwiane należności oraz zadecydować, do jakich chorągwi przyporządkować poszczególne hufce. Również to Główna Kwatera maiła być obciążona wszelkimi zaległymi należnościami pieniężnymi, nieuregulowanymi do terminu ostatecznej likwidacji.

Polityka władz naczelnych wobec opolskiego środowiska harcerskiego zmieniła się tuż po XXXV Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP, który wybrał nowy skład osobowych organów zarządzających Związkiem. 28 października 2007 Rada Naczelna przedłużyła proces likwidacyjny Chorągwi do końca lutego 2008 roku. Oznaczało to więcej czasu na działania zmierzające ku jej reaktywacji. Tego samego dnia Główna Kwatera ustaliła, że hufce z likwidowanej chorągwi podlegają bezpośrednio Naczelnikowi lub jego pełnomocnikowi.

W wyniku starań Naczelnik ZHP Małgorzaty Sinicy dnia 29 lutego Główna Kwatera podjęła uchwałę o ponownym utworzeniu Chorągwi Opolskiej ZHP. Była ona nową jednostką, bez ciągłości prawnej z poprzednią Chorągwią Opolską, która wraz z 1 marca została finalnie zlikwidowana. Dlatego rozpoczęła działalność bez długów, które, zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej, przejęła Główna Kwatera część długów harcerskich została pokryta przez jednostki samorządowe, 120 tys. zł zaległości umorzyły władze Opola. W skład nowej Chorągwi wchodziły te same hufce i ten sam obszar. Jednocześnie, Naczelnik zwołała Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej, który miał dokonać wyboru jej władz. Do tego czasu, nowo utworzoną Chorągwią administrował pełnomocnik Naczelnika. Zjazd odbył się 31 maja, a jego obrady toczyły się w gmachu opolskiego ratusza.

                                     

5. Poprzednie władze Chorągwi

 • Komendant – hm. Stanisław Bałaj: od 2002 r. do 5 listopada 2005
 • Komendant – hm. Zygmunt Dąbrowski: od 5 listopada 2005 r. do 30 czerwca 2007 r.
 • Komendant – hm. Mirosław Mandryga od 1993 do 2002 r.
 • Pełnomocnik Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej – phm. Grzegorz Krzyśków: od 6 grudnia 2016 r. do 5 listopada 2017 r.
 • Komendant – hm. Łukasz Czarnecki: od 24 listopada 2018 r.
 • Komendant – hm. Artur Ośko: od 20 listopada 2010 r. do 20 lutego 2016 r.
 • Pełnomocnik Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej – hm. Irena Bryła: od 29 lutego 2008 r. do 31 maja 2008 r.
 • Komendant – hm. Magdalena Pobóg-Lenartowicz: od 5 listopada 2017 r. do 24 listopada 2018 r.
 • Komendant – hm. Adam Mazguła od 20 lutego 2016 r. do 6 grudnia 2016 r.
 • Komendant – hm. Irena Bryła: od 31 maja 2008 r. do 20 listopada 2010 r.