Poprzednia

ⓘ Dorota Wyględowska-Promieńska
                                     

ⓘ Dorota Wyględowska-Promieńska

Dyplom lekarski zdobyła na Śląskiej Akademii Medycznej od 2007 roku Śląski Uniwersytet Medyczny i na tej uczelni została zatrudniona.

Stopień doktorski uzyskała w 1996 roku na podstawie pracy "Możliwości wykorzystania lasera excimerowego w chirurgii stożków rogówki". Habilitowała się w 2009 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy pod tytułem "Laserowa korekcja aberracji wyższego rzędu układu optycznego oka w zabiegach fotokeratektomii refrakcyjnej".

Jest kierownikiem Odcinka I Kliniki Okulistyki Dorosłych Katedry Okulistyki w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach. Należy do Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Swoje prace publikowała w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w Klinice Ocznej, Okulistyce oraz Kontaktologii i Optyce Okulistycznej. Zainteresowania kliniczne i badawcze D. Wyględowskiej-Promieńskiej dotyczą m.in. chirurgii refrakcyjnej, okulistycznych zastosowań noża gamma, leczenia stożka rogówki oraz laserowej korekcji wad wzroku LASIK, fotokeratektomia refrakcyjna.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...