Poprzednia

ⓘ Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
                                     

ⓘ Stowarzyszenie "Wspólnota Polska”

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska” – organizacja pozarządowa, której celem jest umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granicą.

                                     

1. Działalność

Została powołana w lutym 1990 z inicjatywy marszałka Senatu, prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był jej prezesem do 11 maja 2008. Zastąpił go Maciej Płażyński. Prof. Andrzej Stelmachowski został Prezesem Honorowym Stowarzyszenia.

"Wspólnota Polska” ma oddziały w kilkunastu większych miastach Polski. Prowadzi także kilka Domów Polonii, między innymi w Krakowie i w Pułtusku.

Statutowymi celami Stowarzyszenia są:

 • propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą;
 • wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach osiedlenia;
 • pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji;
 • pomoc w zapewnieniu opieki duszpasterskiej w języku polskim;
 • inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu;
 • obrona praw polskiej mniejszości narodowej.
 • upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju;
 • działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju;

Realizuje je między innymi poprzez programy:

 • pomocy charytatywnej – pomoc dla polskich środowisk na Wschodzie
 • wspierania polskiej kultury poza granicami kraju
 • rozwoju organizacji młodzieżowych, harcerstwa oraz sportu polonijnego
 • pomocy oświatowej dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego poza granicami kraju
 • wspierania aktywności zawodowej i gospodarczej w środowiskach polonijnych
 • wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą
 • promocji spraw polonijnych

Najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska” jest Wawrzyn Polonijny.

                                     

2. Prezesi

 • luty 1990 – 11 maja 2008 Andrzej Stelmachowski
 • 11 maja 2008 – 10 kwietnia 2010 Maciej Płażyński
 • od 4 marca 2017 Dariusz Piotr Bonisławski
 • 13 czerwca 2010 – 30 grudnia 2016 – Longin Komołowski
 • 9 maja 2010 – 13 czerwca 2010 Halina Rozpondek p.o.
 • 1 lutego 2017 – 4 marca 2017 Hanna Gałązka p.o.
                                     
 • Domeyko Krystyna Woysław: Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki. Stowarzyszenie Wspólnota Polska Kwartalnik Wspólnota Polska 1 2002 Strona domowa
 • Zasłużony dla kultury Polskiej 1997 - 2010 r. - doc. dr. Jerzy Pawluk. 2010 r. - Olga Pawluk. Stowarzyszenie Wspólnota Polska Polonia Światowe Igrzyska
 • Polaków mieszkających poza granicami Polski Organizator konkursu Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Białymstoku. Konkurs poza granicami
 • Strykowa Wspólnota Bialska Wspólnota Lubartowska Wspólnota Łęczyńska Wspólnota Łukowska Wspólnota Międzyrzecka Wspólnota Opolska Wspólnota Parczewska
 • Polskie Cedry - miesięcznik wydawany w języku polskim i arabskim przez stowarzyszenie Wspólnota Polska w Libanie, prezentujący życie Polonii libańskiej
 • powstała wówczas, działająca do dzisiaj, Wspólnota Spotkań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie SPES zostało zarejestrowane w 1990 roku
 • Jantar Drzewo Przodków Krąg Radogost Stowarzyszenie Kałdus Grupa WiD Gromada Swarga Rodzima Wiara Wspólnota Rodzimowierców Watra Wspólnoty, które
 • Wspólnota Kulturowa Borussia międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Olsztynie. Zebranie założycielskie Wspólnoty Kulturowej Borussia odbyło się
 • Buddyjska Wspólnota Zen Kannon buddyjski związek wyznaniowy powstały w 1987 roku za sprawą Jakusho Kwonga, który przyjechał do Polski Podstawową