Poprzednia

ⓘ Jerzy Ferdynand Adamski
                                     

ⓘ Jerzy Ferdynand Adamski

Urodził się 29 maja 1957 w Niebocku jako syn Mieczysława i Bronisławy z domu Pilszak. W rodzinnej wsi ukończył szkołę podstawową. Od 1975 zamieszkiwał w Grabownicy Starzeńskiej. W 1976 zdał egzamin dojrzałości w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku. Już od czasów nauki w szkole średniej interesował się historię regionalną, od końca lat 70. publikował swoje prace w lokalnych czasopismach. Został absolwentem Policealnego Studium Geodezyjnego w Brzozowie, odbył kurs gleboznawstwa na Akademii Rolniczej w Krakowie oraz ukończył studia historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował jako geodeta i klasyfikator gruntów w brzozowskim oddziale Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych od 1978 do 1979, następnie jako inspektor ds. gospodarki ziemią w Urzędzie Gminy Nozdrzec od 1979 do 1980. Ukończył studia podyplomowe z europeistyki na Uniwersytecie Rzeszowskim i Université Paris Nord.

Współtworzył Muzeum Regionalne w Brzozowie, w którym był kierownikiem od 1 kwietnia 1980, następnie instruktorem ds. muzealnych od 1 grudnia 1980, ponownie kierownikiem od 1 lutego 1982, a od 26 listopada 1991 dyrektorem, ponownie wybrany w 1995, pełnił stanowisko do 1998. Był też twórcą ośrodka wydawniczego przy tej placówce, który w latach 1981–1991 wydał drukiem 30 publikacji książkowych. Był redaktorem naukowym większości publikacji brzozowskiego muzeum. Był współzałożycielem i członkiem komitetu redakcyjnego nielegalnej "Biblioteczki Przemyskiej” od 1985, jak również przewodniczącym zespołu redakcyjnego ośrodka wydawniczego archidiecezji przemyskiej. Od 1991 do 1999 był członkiem Okręgowej Komisji Zbrodni Popełnionych na Narodzie Polskim w Rzeszowie, do 1995 przewodniczącym zespołu redakcyjnego ośrodka wydawniczego tegoż. W latach 80. był członkiem diecezjalnej Rady Kultury przy bp. Ignacym Tokarczuku. Za swoją działalność był inwigilowany przez SB. Został działaczem PTTK, od 1989 zasiadał w zarządzie organizacji w Brzozowie, od 1989 do 1991 członek zarządu wojewódzkiego, od 1991 do 1998 członek Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK. Jako działacz PTTK organizował rajdy zatytułowane "Szlakiem Kurierów Beskidzkich” oraz "Szlakiem Dobrego Wojaka Szwejka”. Był inicjatorem powstania czasopism: "Wiadomości Brzozowskich” 1991/1992, "Społeczna opieka nad zabytkami” 1992, "Nasza Gmina Dydnia” 2004. Pracował także jako nauczyciel w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Był prezesem Stowarzyszenia Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie.

Kształcił się na także na studiach podyplomowych europeistyki na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Université Paris Nord. Pełnił mandat radnego Rady Miejskiej w Brzozowie 1994–1998, radnego Rady Powiatu Brzozowskiego 1994–1998. Od 1998 przez pięć kadencji pełnił urząd wójta gminy Dydnia. W wyborach samorządowych w 2018 ponownie startował na to stanowisko, uzyskał największą ilość głosów w pierwszej turze 44.87%, a w drugiej turze uzyskał 46.01% głosów i przegrał z Alicją Pocałuń. Począwszy od 2019 r. pełni funkcję asystenta krajowego europosła Bogdana Rzońcy. W 2017 Prokuratura Rejonowa w Krośnie wniosła akt oskarżenia przeciw Jerzemu F. Adamskiemu w związku z niedopełnieniem obowiązku wynikającego z ustawy o pracownikach samorządowych w związku z nieogłoszeniem przez niego konkursu na stanowisko sekretarza gminy wskutek zaistnienia wakatu. W postanowieniu z dnia 28 lutego 2018 Sąd Rejonowy w Jaśle stwierdził, że wójt nie dopełnił ustawowego obowiązku, jednak nie ucierpiał na tym interes samorządu i nie zostało zachwiane zaufanie do władzy; powyższy sąd oczyścił wójta z zarzutów i ze względu na znikomą szkodliwość czynu umorzył postępowanie. Uchwałą Nr IV/49/2019 Rady Gminy Dydnia z 24 stycznia 2019 został Honorowym Obywatelem Gminy Dydnia.

Jako członek Ruchu Społecznego AWS kandydował w 2001 do Sejmu z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W trakcie ostatniej kadencji na stanowisku wójta przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości, stając na czele gminnych struktur partii.

                                     

1. Publikacje

 • W krainie Pogórzy 2013
 • Dydnia. Gmina w Dolinie Sanu 2004
 • Księga jubileuszowa. 25 lat pasterskiego posługiwania ks. biskupa Ignacego Tokarczuka. Praca zbiorowa 1991
 • Niebocko. Zarys dziejów wsi 1994
 • Chwalcie z nami Panią Świata. Z dziejów Kościoła na Ziemi Brzozowskiej 1986
 • Brzozów. Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec i okolice 1999
 • Legendy i opowieści Ziemi Dydyńskiej 2010
 • Księga pamiątkowa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Humniskach 1995, współautor
 • W gminie Dydnia 2014
 • Brzozów i powiat brzozowski 2002
 • III Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna. Brzozów, 7-10.X.1994 r. Materiały pokonferencyjne 1994
 • Ziemia Dydyńska. Kraina Sanem przepasana 2011
 • II Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna: Brzozów, 8-10.X.1993 r. Referaty i komunikat 1994
 • Kościelne dzieje regionu brzozowskiego 1982
 • Haczów - gmina na Podkarpaciu 1997
 • Księga jubileuszowa 1909-1999. 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie 1999
 • Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu. Cz. 2, J-N 1998, autor: Adam Fastnacht
 • Z dziejów Solidarności Podkarpackiej 1992
 • Diecezja przemyska w latach 1939-1945. T. II: Dekanaty. Kościół katolicki w Brzozowskiem i Sanockiem 1939-1945 1992
 • IV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna, Brzozów, 20-22 X 1995 r. Materiały pokonferencyjne 1996, współautor
 • Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Haczów 1994
 • Dydnia i okolice. Informator turystyczny 2017
 • Golcowa. Szkice z dziejów wsi 1989, autor: Benedykt Gajewski
 • Gmina Dydnia 2008
 • Brzozów. Zarys monograficzny 1990
 • Ziemia brzozowska. Drugiej takiej nie masz 2007
 • Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec i okolice 1996
 • W więzieniach PRL. Powojenne wspomnienia kuriera z Sanoka 1991, autor: Jan Łożański
 • Brzozów. Muzeum Regionalne PTTK. Przewodnik 1985
 • The land of Brzozów. A land like no other 2007
 • Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu. Cz. 1, A-I 1991, autor: Adam Fastnacht
 • W gminie Haczów 2003
 • Dolina błękitnego Sanu 2009, współautor
 • 75 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie 1984
 • Kościół katolicki w Jasielskiem 1939-1945 1991
 • Kurierskim szlakiem po Beskidzie Niskim 1989
 • Dydnia. Gmina nad Sanem 2000
 • Dydnia - gmina w Dolinie Sanu 1994
 • Barokowa kolegiata w Brzozowie 1988
 • Pogórze Dynowskie. Informator turystyczny 1992

Publikacje stanowią także prace zbiorowe, których redaktorem był Jerzy F. Adamski.

                                     

2. Odznaczenia i nagrody

 • Nagroda państwowa II stopnia Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki 1992
 • Statuetka okolicznościowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku 2018
 • Złoty Krzyż Zasługi 2011
 • Order Uśmiechu
 • Złota Honorowa Odznaka PTTK 1988
 • Wójt Roku 2006 w plebiscycie czytelników Serwisu Samorządowego PAP
 • Srebrny Krzyż Zasługi 2005
 • Finalista konkursu Wójt Roku 2016
 • Nagroda wojewody krośnieńskiego 1997
 • Nagroda I stopnia im. Franciszka Kotuli 1992
 • Wawrzyn 92 Rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji w Rzeszowie 1993