Poprzednia

ⓘ III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Płocku
                                     

ⓘ III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Płocku

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku – liceum w Płocku utworzone w 1970 roku, wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 3.

                                     

1.1. Historia Utworzenie liceum

Kiedy w 1959 roku podjęto decyzję o budowie Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych liczba ludności miasta zaczęła gwałtownie rosnąć. Do tego czasu w Płocku istniały dwa licea: Liceum Ogólnokształcące im. Małachowskiego oraz Liceum Ogólnokształcące im. Jagiełły, jednakże rozwój miasta spowodował, iż te przestały być wystarczające. Z tego powodu Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie utworzyło w 1970 roku III Liceum Ogólnokształcące. Dyrektorem nowej szkoły został Stanisław Sikora.

                                     

1.2. Historia Budynek szkolny

W początkowych latach swej działalności liceum nie miało własnego budynku. Przez pierwszy rok szkolny 1970/1971 szkoła mieściła się w siedzibie Studium Nauczycielskiego przy ul. Jachowicza 20. Kolejne dwa lata 1971-1973 oznaczały dzielenie budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Miodowej 18. Następnie, na rok 1973/1974, III Liceum przeniosło się do nowo wybudowanego gmachu filii Politechniki Warszawskiej przy ul. Łukasiewicza. 15 sierpnia 1974 roku szkoła wprowadziła się do swojej obecnej siedziby. Jest to budynek trzykondygnacyjny, w którym rozmieszczonych zostało 16 klas, biblioteka, stołówka oraz sala gimnastyczna.

                                     

1.3. Historia Patron

Początkowo władze szkoły starały się o nadanie imienia Mikołaja Kopernika. Rada pedagogiczna brała także pod uwagę postacie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Bolesława Krzywoustego, a także Witolda Zglenickiego. Jednak ostatecznie, 17 czerwca 1974 roku, podjęto decyzję o nadaniu szkole imienia powieściopisarki Marii Dąbrowskiej. Tego samego roku, w listopadzie, Kuratorium Oświaty i Wychowania wydało akt nadania imienia, który sformalizował pełną nazwę liceum, istniejącą w tej formie nieprzerwanie do dziś.

                                     

1.4. Historia Rozbudowa

Rozwój szkoły spowodowany zwiększającą się liczbą uczniów wymusił rozbudowę liceum już na początku lat 80. Jednak problemy finansowe opóźniły prace budowlane na tyle, że nowy segment został oddany dopiero w 1989 roku. Dzięki niemu przybyło 10 sal lekcyjnych oraz pomieszczenia administracji. Następnie w latach 90. zostaje dobudowana wielofunkcyjna sala widowiskowa, a w 2003 roku wykonano jej nadbudowę o dodatkowe 2 klasy i salę korekcyjną. W 2006 roku powstało boisko szkolne, a w 2010 roku nadbudowano skrzydło administracyjne, co zwiększyło liczbę pomieszczeń o kolejne 7 w tym świetlicę. W czasie wakacji 2010 roku najstarsza część budynku przeszła remont generalny, który umożliwił uruchomienie monitoringu wizyjnego, radiowęzła i telewizji szkolnej.

                                     

2. Dyrektorzy

  • Jan Owczuk 1987-1999
  • Katarzyna Góralska 1999-2008
  • Krzysztof Wiśniewski 2008-2013
  • Stanisław Sikora 1970-1987
  • Agnieszka Wierzchowska 2013-nadal