Poprzednia

ⓘ Przewód wyrównawczy
Przewód wyrównawczy
                                     

ⓘ Przewód wyrównawczy

Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów

Dzięki wyrównaniu potencjałów zmniejsza się wartość napięcia dotykowego na częściach przewodzących dostępnych. Wyróżniamy dwa typy przewodów wyrównawczych: główne i miejscowe.

  • Przewody wyrównawcze miejscowe łączą części przewodzące dostępne. Ich przekrój nie powinien być mniejszy niż przekrój najmniejszego przewodu ochronnego zastosowanego do połączonego tych części. W przypadku połączenia części przewodzących dostępnych z częściami przewodzącymi obcymi, przekrój przewodu nie powinien być mniejszy niż połowa przekroju przewodu ochronnego podłączonego z częścią dostępną urządzenia. Kiedy przewód wyrównawczy miejscowy nie jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi powinien mieć przekrój co najmniej 4 mm 2.
  • Przewody wyrównawcze główne powinny być umiejscowione w najniższej kondygnacji budynku. Przekrój poprzeczny nie powinien być mniejszy od połowy przekroju przewodów zastosowanych do zasilania budynku, jednak nie mniej niż 6 mm 2. Jeżeli jest on wykonany ze stali, jego przekrój nie powinien być mniejszy niż 25 mm 2. Przewody wyrównawcze główne łączą szynę główną wyrównawczą z przewodem ochronnym zasilania budynku w rozdzielni głównej, z częściami przewodzącymi dostępnymi urządzeń, z częściami przewodzącymi obcymi.
                                     
  • Połączenie wyrównawcze ang. Equipotential Bonding, EB, wcześniej oznaczane CC małooporowe połączenie elektryczne między różnymi częściami przewodzącymi
  • połączeń wyrównawczych w instalacjach niskiego napięcia. Połączenie wyrównawcze głównie łączy ze sobą główny przewód ochronny PE, główny przewód lub szynę
  • Przewód elektryczny element obwodu elektrycznego służący do prowadzenia prądu elektrycznego wzdłuż określonej drogi. Wykonany jest z materiału przewodzącego
  • odgromowej. Wykorzystywana jest jako: przewody wyrównawcze główne, przewody uziemiające, uziemienie otokowe, przewody ochronne, szyny wyrównawcze główne.
  • znajomości zasad prawidłowego ekranowania oraz elektrycznych połączeń wyrównawczych budynku. Podstawową zasadą ekranowania jest prawidłowe uziemienie ekranu