Poprzednia

ⓘ Stefan Baczewski
                                     

ⓘ Stefan Baczewski

Stefan Baczewski – polski prawnik, przemysłowiec, honorowy konsul Republiki Austriackiej we Lwowie, radny Rady Miasta Lwowa, ofiara zbrodni katyńskiej.

                                     

1. Życiorys

Urodził się 1 grudnia 1892 roku we Lwowie. Uczęszczał do gimnazjum we Lwowie oraz w Wiedniu-Kalksburgu. Studiował prawo na Uniwersytecie Wiedeńskim i na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1916 roku był urzędnikiem konceptualnym w c. k. Namiestnictwie we Lwowie. W 1920 roku został komisarzem okręgowym, a w następnym wystąpił ze służby państwowej.

W okresie II Rzeczypospolitej od 1920 roku on i Adam Baczewski kierowali rodzinną firmą J. A. Baczewski nazwa od Józef Adam Baczewski, którą w przeszłości tworzył jego dziadek Józef 1829–1911 i ojciec Leopold. Stefan Baczewski był współwłaścicielem i naczelnym dyrektorem firmy, dokonał rozbudowy fabryki i jej infrastruktury. Firma prowadziła zakrojoną na dużą skalę akcję reklamową, m.in. w latach 20. na terenie Targów Wschodnich we Lwowie została wzniesiona "wieża Baczewskiego” zaprojektowana w kształcie karafki architektem był Erwin Wieczorek. W latach 30. firma Baczewskiego dostarczała swoje wyroby alkoholowe do statków pasażerskich SS Polonia i MS Piłsudski, a jej produkty były zbywane na eksport do krajów Europy Zachodniej, w tym Paryża, Pragi i Wiednia.

Dekretem z 4 stycznia 1924 roku został mianowany konsulem honorowym Republiki Austriackiej w RP, urzędującym we Lwowie. Początkowo sprawował urząd w pierwotnej siedzibie konsulatu, a latem tego samego roku przeniósł go do swojej własnej, nowo wybudowanej rezydencji przy ulicy Pełczyńskiej 35. W kwietniu 1929 został mianowany przez prezydenta Austrii Wilhelma Miklasa na urząd honorowego konsula generalnego i kierownikiem Konsulatu Republiki Austriackiej na obszar województw lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego z siedzibą we Lwowie. W 1932 konsulat został przeniesiony pod adres Ossolińskich 4. Po dokonanym przyłączeniu Austrii do III Rzeszy z 12/13 marca 1938 roku i delegowaniu do Lwowa oberinspektora Sprinka w celu likwidacji konsulatu Austrii, Stefan Baczewski bezzwłocznie ustąpił z urzędu konsula.

Piastował mandat radnego Rady Miasta Lwowa. Pełnił funkcję radcy Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie. 12 lipca 1927 został wybrany członkiem komisji rozjemczej Giełdy Pieniężnej we Lwowie. W kwietniu 1928 Stefan Baczewski został prezesem Związku Wielkich Fabryk Wódek Gatunkowych.

Po wybuchu II wojny światowej i agresji ZSRR na Polskę z 17 września 1939 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy NKWD. Na wiosnę 1940 został zamordowany w ramach zbrodni katyńskiej. Jego nazwisko znalazło się na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej opublikowanej w 1994 został wymieniony na liście wywózkowej 71/2-50 oznaczony numerem 122. Ofiary tej części zbrodni katyńskiej zostały pochowane na otwartym w 2012 Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni.

W ramach zbrodni katyńskiej na terenach ukraińskich został zamordowany także Adam Baczewski. Według innych źródeł Stefan i Adam Baczewscy zostali przewiezieni do kopalni w Donbasie, gdzie ponieśli śmierć, a także jakoby Stefan Baczewski miał zostać zamordowany w ramach zbrodni katyńskiej w Charkowie jednakże zarówno nie wskazała go lista jeńców przetrzymywanych od 1939 do 1940 w obozie w Starobielsku, jak też lista ofiar zamordowanych w Charkowie.

Jego żoną była Małgorzata z domu Kuncewicz.

                                     

2. Odznaczenia

  • Medal Niepodległości 4 listopada 1933, za pracę w dziele odzyskania niepodległości
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski