Poprzednia

ⓘ Partie polityczne w Izraelu
                                               

Partia Centrum (Izrael)

Partia Centrum – izraelska partia polityczna, grupa rozłamowa złożona z członków Likudu i Partii Pracy, nosząca początkowo nazwę "Izrael w Centrum”, powstała w 1999 roku. Utworzona została przez byłego ministra obrony Jicchaka Mordechaja, Dawida Magena, Dana Meridora, członków Knesetu Chaggaja Meroma i Nissima Cewiliego oraz Eli’ezera Sandberga z wewnętrznej frakcji Likudu, Comet, a także gen. Refa’ela Etana. Głównym celem partii Mordechaia było utworzenie konkurencji dla Netaniahu na prawicy i Ehuda Baraka na lewicy. Pomimo wejścia do rządu Baraka po wyborach w 1999 roku, partia traciła n ...

                                               

Ogólni Syjoniści

Ogólni Syjoniści, Generalni Syjoniści – centrowa grupa wewnątrz ruchu syjonistycznego, a później partia polityczna w Izraelu.

                                               

Niezależni Liberałowie

Niezależni Liberałowie ליברלים עצמאיים, Liberalim Acma’ijjim – izraelska partia polityczna o charakterze liberalnym działająca od lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych XX wieku. W latach 1966–1977 ugrupowanie wchodziło w skład koalicji rządzącej tworzonej przez Koalicję Pracy i jej mniejszych partnerów politycznych.

                                               

Tekuma (partia)

Tekuma, Tkuma – izraelska prawicowa, osadnicza, religijna partia polityczna założona w 1998 założona przez secesjonistów z Narodowej Partii Religijnej – Chanana Porata i Cewiego Hendela, którzy w czternastym Knesecie utworzyli osobną frakcję. Od wyborów w 2003 roku politycy Tkumy współtworzyli listy wyborcze z Unią Narodową jako Unia Narodowa-Tkuma. Tekuma, w przeciwieństwie do tradycyjnych partii religijnego syjonizmu, akceptuje wpływ rabinów na decyzje polityczne i partyjne. Według jej polityków komitet partyjnych rabinów powinien mieć autorytet w kwestiach decyzji ideologicznych. Od 201 ...

                                     

ⓘ Partie polityczne w Izraelu

English version: List of political parties in Israel

Partie polityczne w Izraelu – polityczny system Izraela opiera się na przedstawicielstwie proporcjonalnym, które uwzględnia wielopartyjny system z licznymi partiami, w których jedna partia zazwyczaj nie ma szans na zdobycie pełni władzy. Wymusza to na pozostałych partiach współpracę i zakładanie rządów koalicyjnych.

 • Unia Narodowa "Ha-Ichud Ha-Leumi” – izraelskie prawicowe ugrupowanie polityczne powstałe z połączenia trzech partii: Moledet Ojczyzna, Tekuma Odrodzenie i Odnowionej Partii Religijnego Syjonizmu
 • Am Echad "Jeden Naród” – socjalistyczne ugrupowanie
 • Izraelska Partia Pracy Awoda – centrolewicowa, syjonistyczna partia polityczna
 • Jisra’el ba-Alijja – ugrupowanie centrowe
 • Kadima – centrowa partia polityczna
 • Narodowa Partia Religijna Mafdal – partia polityczna reprezentująca nurt religijnego syjonizmu.
 • Zjednoczony Judaizm Tory lub Partia Tory Jahadut Ha-Tora – prawicowe ugrupowanie polityczne będące sojuszem dwóch ortodoksyjnych partii religijnych: Sztandar Tory Degel Ha-Tora i Agudat Israel
 • Herut – "Wolność” prawicowa partia założona w 1948 roku przez Menachema Begina
 • Meimad "Żydowskie Państwo” – lewicowa, religijno-syjonistyczna partia polityczna
 • Szinui – syjonistyczna, świecka i antyklerykalna, liberalna partia polityczna
 • Ha-Jerukkim "Zieloni” – partia zielonych
 • Ale Jarok "Zielony Liść” – ultraliberalna partia polityczna
 • Partia Centrum Izrael Mifleget Ha-Merkaz – grupa rozłamowa złożona z członków Likudu i Partii Pracy
 • Gil "Wiek” – izraelska partia polityczna emerytów
 • Hetz "Strzała” – nazywana często też Hilonit Zionit "Świeccy Syjoniści”
 • Hadasz – skrajnie lewicowy front polityczny
 • Zjednoczona Lista Arabska
 • Merec-Jachad – partia polityczna o charakterze lewicowym i socjaldemokratycznym.
 • Szas Sefardyjska Partia Strażników Tory – partia polityczna, reprezentująca w większości ortodoksyjnych Żydów sefardyjskich.
 • Likud "Utrwalenie” – prawicowa partia polityczna
 • Da’am – radykalnie lewicowa, zrzesza głównie izraelskich Arabów
 • Ta’al Arabski Ruch Odnowy
 • Kach i Kahane Chai – partia skrajnie nacjonalistyczna
 • Chajil – prawicowa izraelska partia polityczna
 • Geszer
 • Comet "Skrzyżowanie” – prawicowa izraelska partia polityczna
 • Balad – arabska partia nacjonalistyczna
 • Merec "Witalność” – świecka lewicowa partia polityczna
 • Jeden Izrael Jisra’el Ahat – blok partii lewicowych: Partia Pracy, Meimad i Geszer
 • Moledet "Ojczyzna” – prawicowa partia polityczna
 • Nasz Dom Izrael Jisra’el Betenu – prawicowa partia polityczna
                                     

1. System partyjny Izraela

Społeczeństwo izraelskie jest społeczeństwem bardzo różnorodnym. W literaturze zwraca się uwagę na trzy zasadnicze linie podziałów społecznych:

 • różnice kulturowe i ekonomiczne między Żydami aszkenazyjskimi emigranci z Europy i Stanów Zjednoczonych a Żydami sefardyjskimi, orientalnymi i Falaszami imigranci z państw arabskich i Afryki, szczególnie z Etiopii – społeczność aszkenazyjska jest zamożniejsza i lepiej wykształcona
 • silny antagonizm Żydów i Arabów izraelskich
 • podział między ortodoksyjnymi wyznawcami judaizmu a zlaicyzowaną częścią społeczeństwa.

Silne zróżnicowanie społeczne znajduje odzwierciedlenie w systemie partyjnym. Na izraelskiej scenie politycznej występuje bardzo wiele partii politycznych o różnych tradycjach ideowych, religijnych i politycznych. W warunkach izraelskich klasyczny podział na prawicę i lewicę jest wyróżnieniem mało przydatnym. Wyróżnikiem programowym partii politycznych w Izraelu są przede wszystkim

 • kwestie polityki gospodarczej i społecznej
 • sprawy związane z konfliktem izraelsko-arabskim

Częstym zjawiskiem w życiu politycznym Izraela są podziały i fuzje partii politycznych. Szczególne znaczenia posiadają partie religijne, które mogą tworzyć koalicje z jedną zarówno Likudem jak i z Partią Pracy.

                                     

2. Partie polityczne

Do najważniejszych partii politycznych należą:

Likud po hebr. konsolidacja, partia prawicowa. Likud powstał w 1973 r. Jej twórcami byli Menachem Begin i Ariel Szaron. We współczesnej formie funkcjonuje od 1986 r. i jest połączeniem rewizjonistów i liberałów. Opowiada się za polityką silnej ręki wobec Palestyńczyków. Wspiera aktywność osadniczą Żydów na terytoriach okupowanych. Od 1999 roku przywódcą Likudu był Ariel Szaron, który został premierem w 2001 roku. Jego całe rządy charakteryzowały się walką z palestyńskim powstaniem. W 2005 r. Ariel Szaron odłączył się od Likudu. W ostatnich wyborach doznał dotkliwej porażki w poprzednim Knesecie posiadał aż 39 mandatów.

Kadima po hebr. Naprzód, partia centroprawicowa Kadima powstała w listopadzie 2005 r. Została utworzona przez ówczesnego premiera Ariela Szalona, który chciał zapewnić sobie możliwość dokończenia planu pokojowego swego autorstwa. W ostatnich wyborach, mimo że Ariel Szaron znajduje się w śpiączce, Kadima pod wodzą Ehuda Olmerta, wygrała wybory, a Olmert został premierem Izraela.

Partia Pracy partia lewicowa Lewicowe ugrupowanie pod nazwą Mapai powstało w latach 30. XX w. Dzięki charyzmatycznemu przywódcy, Dawidowi Ben Gurionowi, partia szybko stała się najpotężniejszym żydowskim ugrupowaniem na terenie administrowanym przez Brytyjczyków Palestyny. Aż do lat 70. Partia Pracy sprawowała nieprzerwanie rządy. Współcześnie Partia Pracy jest połączeniem wielu socjalistycznych i socjaldemokratycznych ugrupowań. W 1980 r. w programie wyborczym partia wystąpiła z formułą "Ziema za pokój” tzn. że w zamian za długotrwały pokój i przy ścisłym zagwarantowaniu warunków bezpieczeństwa Izraelowi, możliwy byłby zwrot okupowanych terytoriów zarówno na rzecz Palestyny, jak i Syrii nie jest jednak możliwy zwrot wszystkich ziem, w tym Jerozolimy.

Partie religijne Partie religijne od początku lat 80. odrywają coraz ważniejszą rolę w życiu politycznym, co jest związane ze wzrastającą liczbą ich wyborców. W grze koalicyjne odgrywają one zaś rolę "języczka u wagi”. Zdecydowanie najsilniejszą partią ortodoksyjno-religijną jest partia Sefardysjka Partia Strażników Tory – Schah posiada aż 12 przedstawicieli w Knesecie. Założona w 1984 reprezentuje interesy ortodoksyjnych Żydów sefardyjskich. Partia ta, podobnie jak inne partie religijne, dąży do nasycenia życia społecznego, politycznego i gospodarczego wartościami religijnymi

Partie migrantów Stosunkowo nowym zjawiskiem na scenie politycznej są partie migrantów. Najsilniejszą z nich jest, reprezentujący interesy Żydów z obszaru byłego ZSRR, Nasz Dom Izrael Jisra’el Betenu, która w ostatnich wyborach zdobyła 11 mandatów. Partia ta została założona w 1999 r., na jej czele stoi charyzmatyczny lider Awigdor Lieberman, który szokuje opinię publiczną radykalnymi pomysłami.

Skrajna prawica Rozwój partii skrajnie prawicowych związany jest z układem pokojowym zawartym w 1978 r., między Izraelem i Egiptem. Głównym żądaniem tych partii jest budowa Wielkiego Izraela, obejmującego okupowane terytoria. Niektóre z partii proponują całkowite wysiedlenie ludności arabskiej poza granicę Izraela do Jordanii, Egiptu i Syrii.

                                     
 • עבודה centrolewicowa, syjonistyczna partia polityczna w Izraelu Dominująca w izraelskim systemie politycznym w latach 1948 1977, potem rządząca jako główna
 • związane z wymogiem rejestracji dzieci w szkołach. Izrael Ustrój polityczny Izraela Partie polityczne w Izraelu Members of the First Knesset. knesset.gov
 • Arawit Me uchedet, רשימה ערבית מאוחדת partia polityczna w Izraelu Powstała w 1996 r., jako unia Arabskiej Partii Demokratycznej i osób zbliżonych do południowej
 • został sformowany przez Icchaka Szamira w dniu 11 czerwca 1990. Ustrój polityczny Izraela Partie polityczne w Izraelu Members of the Twelfth Knesset. knesset
 • Geszer kibuc w Izraelu w Dystrykcie Północnym Geszer stanowisko archeologiczne położone przy kibucu Geszer w Izraelu Geszer muzeum historyczne przy
 • parlamentarne w Izraelu odbyły się 17 marca 2015. Były to wybory przedterminowe. Osobny artykuł: Dwudziesty Kneset 2015 2019 Pod koniec 2014 w rządzie Binjamina
 • wybudowanej stałej siedziby, przy Giwat Ram w Jerozolimie. Ustrój polityczny Izraela Partie polityczne w Izraelu Oficjalna witryna internetowa Knesetu hebr
 • ZSRR za oficjalną partię komunistyczną w Izraelu Maki zaczęła tracić poparcie, zdobywając w wyborach w 1965 tylko jeden mandat. W 1973 zmieniła nazwę
 • parlamentarne w Izraelu do dwunastego Knesetu odbyły się 1 listopada 1988. Osobny artykuł: Dwunasty Kneset 1988 1992 Oddano 2 894 267 głosów, w tym ważnych:

Użytkownicy również szukali:

wybory w izraelu,

...
...
...