Poprzednia

ⓘ Podziemia Opatowskie
Podziemia Opatowskie
                                     

ⓘ Podziemia Opatowskie

Podziemia Opatowskie – podziemna trasa turystyczna znajdująca się w Opatowie, składająca się z połączonych ze sobą dawnych piwnic i składów miejskich. Obiekt jest udostępniany przez Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie.

Opatowskie piwnice zaczęły powstawać najprawdopodobniej w XIII wieku. Najstarsze detale, widoczne na trasie, pochodzą z XV wieku. Ich eksploracja miała miejsce w latach 60-tych i 70-tych XX wieku, a prowadzili ją członkowie Krakowskiego Klubu Turystyki Jaskiniowej pod kierownictwem inż. Stanisława Nowosielskiego Politechnika Krakowska. Od 1971 roku rozpoczęto w odkrytych pomieszczeniach działania ratunkowo-zabezpieczające, prowadzone pod nadzorem specjalistów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przez górników z PRG Bytom. Sama trasa została udostępniona do zwiedzania w 1984 roku.

Obecnie trasa liczy ok. 500 metrów i biegnie na trzech kondygnacjach pod opatowskim rynkiem, ulicami oraz kamienicami. Wejście i wyjście odbywa się w tym samym punkcie - przy pl. Obrońców Pokoju 18. Na trasie znajduje się kilkanaście komór. Podczas zwiedzania zobaczyć można ekspozycję, związaną z miastem oraz Ziemią Opatowską.

Trasa jest obiektem całorocznym, czynnym codziennie z wyjątkiem świąt. Wstęp jest płatny, zwiedzanie odbywa się w grupach, prowadzonych przez przewodnika.

                                     
 • pełnił Bruno Motschall. Miasto było ośrodkiem działalności polskiego podziemia działały tu m.in. ZWZ - AK, PPS - WRN, NOW - NSZ, Gwardia Ludowa później Armia
 • Rzeszowszczyzny, część Krakowskiego i Kielecczyznę powiaty: tarnobrzeski, opatowski sandomierski i mielecki Po pewnym czasie nawiązano kontakty z ZWZ
 • aparatem reakcyjnego podziemia Lista zawierała dużą grupę nazwisk przypadkowych, niemających jakichkolwiek powiązań ze strukturami podziemia Co najmniej jeden
 • znęcanie się w czasie śledztwa i w więzieniach głównie nad żołnierzami Podziemia . Pinkas HaKehillot: Encyclopaedia of Jewish Commiunities Polin, vol
 • Historyczno - Wojskowy 7 1 2 s. 124, 2006. Organizacja Toma - mroczna zagadka podziemia Partyzantka na Kielecczyźnie 1939 - 1945 1967 s. 261. Raport nr 37 Dowództwa
 • Śmierci ur. 1910 9 lutego Jan Leonowicz, polski chorąży, uczestnik podziemia antykomunistycznego ur. 1912 19 lutego André Gide, francuski prozaik
 • Częstochowy działały silne oddziały partyzanckie niepodległościowego podziemia Po upadku powstania warszawskiego Częstochowa była stolicą Polskiego
 • spalin z domieszką gazów trujących W kolejnych miesiącach w raportach Podziemia i artykułach prasy konspiracyjnej nadal publikowano szersze lub krótkie
 • do kapitulacji W latach 1939 1945 Radom był także silnym ośrodkiem podziemia wojskowego. Pierwsze struktury konspiracyjne stworzyły tu m.in. Radomska
 • Narodowych Sił Zbrojnych, Kielce 2010, s. 71. Organizacja Toma - mroczna zagadka podziemia David Todd Morgan. The Anabasis of the Holy Cross Brigade Reflected
 • świętokrzyskie Kras Staszowski PLH260023 1743, 5 świętokrzyskie Krzemionki Opatowskie PLH260024 691, 1 świętokrzyskie Ostoja Barcza PLH260025 1523, 5 świętokrzyskie

Użytkownicy również szukali:

krzemionki opatowskie, opatów zwiedzanie z przewodnikiem, opatów, podziemia opatowskie opinie,

...
...
...