Poprzednia

ⓘ Maciej Krawczyński
                                     

ⓘ Maciej Krawczyński

Maciej Robert Krawczyński – polski okulista i genetyk kliniczny, profesor medycyny.

Dyplom lekarski, doktorat oraz habilitację zdobywał na poznańskiej Akademii Medycznej obecnie Uniwersytet Medyczny. Doktoryzował się w 1997 roku na podstawie pracy pt. "Świadomość ryzyka genetycznego i zapotrzebowanie na poradnictwo genetyczne w rodzinach dzieci z wadami wrodzonymi". Habilitował się w 2004 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. "Wrodzone wady rozwojowe i genetycznie uwarunkowane choroby narządu wzroku". W 2014 został mu nadany tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Na macierzystej uczelni pełni funkcję profesora w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej oraz kierownika Pracowni Poradnictwa Genetycznego w Chorobach Narządu Wzroku. Ponadto jest prodziekanem Wydziału Lekarskiego I.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

Jest współredaktorem wraz z K. Pecold podręcznika "Oczodół, powieki i układ łzowy" wyd. 2005, ​ISBN 83-89581-32-9 ​. Publikował w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest recenzentem prac z zakresu genetyki klinicznej czasopisma Klinika Oczna. Tłumacz szeregu prac okulistycznych wydanych w języku angielskim, m.in. podręcznika "Gonioskopia. podręcznik i atlas" wydanego w języku polskim w 2004 roku pod redakcją Marty Misiuk-Hojło.