Poprzednia

ⓘ Majordom
                                     

ⓘ Majordom

Majordom – w średniowiecznej Europie urzędnik zarządzający dworem możnowładcy, marszałek dworu. Do jego obowiązków należało ściąganie podatków, dowodzenie wojskiem królewskim i przewodnictwo sądowi pałacowemu.

W państwie Franków za czasów dynastii Merowingów patrymonialne pojmowanie władzy przez władców państwa Franków spowodowało umocnienie się pozycji majordomów, a w końcu przejęcie przez Pepina Krótkiego władzy – od jego koronacji w 751 roku urząd ten przestał istnieć.

                                     

1. Majordomowie Austrazji

 • Wulfoald 656–680, także w Neustrii 673–675
 • Wandalenus od 581, podczas małoletniości Childeberta II
 • Gogo ok.567–581, podczas małoletniości Childeberta II
 • Pepin z Heristalu 680–714, po Bitwie pod Tertry w 687 także w Neustrii
 • Otto 640–642 lub 643
 • Karloman 741–747, zmarł 754 lub 755
 • Landric do 612, prawdopodobnie także w Neustrii
 • Pepin z Landen 623–629, za Dagoberta I
 • Pepin Krótki 747–751, także w Neustrii 741–751, król Franków od 751 zmarł 768
 • Pepin z Landen 639–640, ponownie
 • Ansegisel 629–639
 • Parthemius do 548
 • Karol Młot 715–741, także w Neustrii 718–741
 • Warnachar 612–613, także w Burgundii
 • Teudoald 714–715, także w Neustrii.
 • Grimoald I 642 lub 643–656, zmarł 662
 • Gundolf od 600, za Teudeberta II
 • Hugo lub Chucus 617–623
 • Rado 613 lub 614–616 lub 617
                                     

2. Majordomowie Neustrii

 • Waratton 680 lub 682–684 lub 686, ponownie
 • Gistemar 682, zmarł 683 lub 684
 • Leudesius 675
 • Grimoald II 695–714
 • Waratton 680 lub 681–682
 • Pepin Krótki 741 lub 742–751, także w Austrazji 747–751, król Franków od 751 zmarł 768
 • Berthar 686–688 lub 689, pokonany w Bitwie pod Tertry przez Pepina z Herstalu w 687, zamordowany w 688 lub 689
 • Theudoald 714–715, także w Austrazji
 • Ebroin 675–680, ponownie
 • Karol Młot 718–741, także w Austrazji 715–741
 • Wulfoald 673–675, także w Austrazji 662–680
 • Pepin z Heristalu 688–695, reprezentowany przez swojego stronnika Nordeberta
 • Ragenfrid 715–718, objął władzę w Neustrii w 714 lub 715, lecz został pokonany przez Karola Młota w 717 i ostatecznie uciekł z kraju w 718, zmarł 731
 • Ebroin 658–673
 • Aega 639–641, także w Burgundii
 • Landric, za Chlotara II, prawdopodobnie także w Austrazji
 • Gundoland 613 lub 616–639
 • Erchinoald 641–658
                                     

3. Majordomowie Burgundii

 • Aega 639–641, także w Neustrii
 • Godinus 626–627
 • Klaudiusz
 • Protadius
 • Radobertus 642–662
 • Berthoald
 • Flaochad 642
 • Brodulf 627–628
 • Warnachar I 596–599
 • Warnachar II 613–626, także w Austrazji