Poprzednia

ⓘ Chodkiewiczowie herbu własnego
Chodkiewiczowie herbu własnego
                                     

ⓘ Chodkiewiczowie herbu własnego

Od końca XV stulecia przedstawiciele tego rodu sprawowali wysokie urzędy i najwyższe godności senatorskie w Rzeczypospolitej. Wzrost znaczenia zawdzięczali nadaniom królewskim oraz koligacjom rodzinnym z najważniejszymi rodzinami w państwie. Domeny rodowe, zakupy, nadania i koligacje przyniosły Chodkiewiczom posiadłości w Wielkim Księstwie Litewskim, a następnie ziemiach ruskich Korony Królestwa Polskiego. Największe wpływy przedstawiciele rodu uzyskali w XVI i na początku XVIII w. W 1555 r. Chodkiewiczowie uzyskali tytuł hrabiowski Cesarstwa rzymskiego, który został im zatwierdzony w 1568 roku przez króla Zygmunta Augusta. Wówczas to doszło do zamiany herbu z Kościeszy na Gryfa z odmianą.

Funkcję hetmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego pełnili Grzegorz Chodkiewicz zm. 1572, Jan, syn Hieronima Chodkiewicza ok. 1537–1579 i Jan Karol Chodkiewicz 1561––1621.

W połowie XVI w. doszło do podziału rodu Chodkiewiczów na trzy linie: brzostowicką, bychowską i supraską. Pierwsza gałąź Chodkiewiczów wygasła w 1578 r., druga wygasła w 1626 r., a jedyną żyjącą pozostała linia supraska. Potomkowie supraskiej linii Chodkiewiczów, w połowie XVIII w. przenieśli swoją rodową rezydencję do Młynowa, leżącego w odziedziczonych dobrach sapieżyńskich na Wołyniu.

                                     

1. Herb

Pierwotnie Chodkiewiczowie pieczętowali się herbem Kościesza. Prawdopodobnie po nadaniu tytułu hrabiowskiego w XVI wieku nastąpiło dodanie Gryfa Gryf z Mieczem.

                                     

2. Znani przedstawiciele

 • Krzysztof Chodkiewicz zm. 1652 – wojewoda wileński
 • Grzegorz Chodkiewicz ok. 1513-1572 – hetman wielki litewski, hetman polny litewski, wojewoda kijowski i witebski
 • Jerzy Karol Chodkiewicz 1646-1691 – oboźny wielki litewski
 • Jan Hieronimowicz Chodkiewicz ok. 1537-1579 – marszałek wielki litewski, starosta generalny żmudzki
 • Jerzy Aleksandrowicz Chodkiewicz 1524-1569
 • Jan Karol Chodkiewicz 1560-1621 – hetman wielki litewski, wojewoda wileński, starosta generalny żmudzki, wojskowy
 • Jerzy Jurjewicz Chodkiewicz zm. 1595– starosta generalny żmudzki
 • Aleksander Chodkiewicz 1776-1838 – generał, literat, chemik
 • Iwan Chodkiewicz zm. ok. 1484 – wojewoda kijowski, protoplasta rodu Chodkiewiczów
 • Anna Alojza Chodkiewicz 1600-1654 – hetmanowa wielka litewska, żona Jana Karola
 • Aleksander Krzysztof Chodkiewicz zm. 1676 – biskup wendeński, kanonik wileński
 • Aleksander Chodkiewicz 1457-1549 – wojewoda nowogródzki
 • Aleksander Chodkiewicz zm. 1626 – wojewoda trocki
 • Hieronim Chodkiewicz 1500–1561 – starosta generalny żmudzki, działacz państwowy, dziadek Jana Karola
 • Jan Mikołaj Chodkiewicz 1738-1781 – starosta generalny żmudzki
 • Tyszka Chodkiewicz Koroniewski – szlachcic uważany za protoplastę rodu Chodkiewiczów