Poprzednia

ⓘ Partia Robotnicza
                                               

Partia Pracujących

Początkowo miała charakter skrajnie lewicowy i była bliska teologii wyzwolenia. Współcześnie jest partią socjaldemokratyczną oskarżaną o neoliberalne tendencje.

                                               

Partia Robotników

Partia powstała po reformach konstytucyjnych w 1990 roku, kiedy wprowadzono demokratyczny, wielopartyjny system polityczny. Partia od samych początków istnienia jest ściśle powiązana z francuską Partią Robotniczą. Ugrupowanie stawia sobie za cel promocję ruchu związkowego i idei egalitaryzmu. Louisa Hanoune liderka partii była pierwszą w historii kobietą w świecie arabskim startującą w wyborach na urząd prezydenta w 2004. Partii Robotnicza otrzymała 3.3 procent głosów i 21 mandatów parlamentarnych w wyniku wyborów parlamentarnych w 2002 roku. W 2004 roku Louisa Hanoune była pierwszą kobiet ...

                                               

Partia Robotnicza (Francja)

Partia Robotnicza, fr. Parti des travailleurs – francuska partia polityczna o tradycjach trockistowskich, istniejąca w obecnej formie od 1991. Na jej czele stoi Daniel Gluckstein. Kandydatem partii w wyborach prezydenckich w 2007 był Gérard Schivardi, mer miejscowości Mailhac. W partii istnieją obecnie cztery główne prądy: anarchosyndykalistyczny – wydaje gazetę LAnarcho-Syndicaliste, związany z Unią anarchosyndykalistów. socjalistyczny – wydaje gazetę Courrier socialiste, współpracuje z byłymi członkami Partii socjalistycznej; komunistyczno-międzynarodowy – wydaje gazetę La Vérité, odwołu ...

                                               

Partia Res Publica

Res Publica powstała 8 grudnia 2001, formalnie pod nazwą Unia na rzecz Republiki-Res Publica. Wśród jej założycieli znaleźli się naukowcy m.in. Ene Ergma, wiceprezes Estońskiej Akademii Nauk i urzędnicy państwowi w tym Juhan Parts, główny audytor kraju. Partia zyskiwała na popularności, głosząc hasła szybkiej liberalizację estońskiej gospodarki, akcesji do struktur Unii Europejskiej i NATO, krytykując ugrupowania dotychczas rządzące. W wyborach w 2003 zajęła drugie miejsce z wynikiem 24.6% głosów, uzyskując tyle samo mandatów w Zgromadzeniu Państwowym 28, co zwycięska Partia Centrum. Lider ...

                                               

Umiarkowana Partia Koalicyjna

Umiarkowana Partia Koalicyjna – szwedzka partia liberalno-konserwatywna. Powstała w 1904 roku, będąc początkowo ugrupowaniem bardzo konserwatywnym i nacjonalistycznym. Była przeciwna powszechności prawa wyborczego, prawom pracowniczym i wydatkom socjalnym. Jej członkowie chcieli zapewnienia przywilejów wyższym klasom społecznym. W tym czasie dwukrotnie premierem był Arvid Lindman. W 1928 roku partia uzyskała najwyższy jak dotąd wynik wyborczy – 28%. Od 1934 roku była to główna partia opozycyjna, od 1938 jako Narodowa Organizacja Prawicy, pomagała socjaldemokratom w rządzeniu w czasie wojny ...

                                               

Dobra Partia

Dobra Partia – turecka liberalna formacja polityczna założona w dniu 25 października 2017 roku przez Meral Aksener wraz z byłymi członkami Partii Narodowego Działania i byłych członków kemalistowskiej Republikańskiej Partii Ludowej. Głównym celem partii jest wprowadzenie Turcji do Unii Europejskiej.