Poprzednia

ⓘ Marketing społeczny
Marketing społeczny
                                     

ⓘ Marketing społeczny

Marketing społeczny – wykorzystanie zasad i technik marketingowych do spraw i problemów o charakterze społecznym. Celem kampanii społecznych jest przekonanie docelowych odbiorców by przejęli, zmienili lub odrzucili określone poglądy, postawy czy zachowania.

                                     

1. Społeczny marketing-mix

W marketingu społecznym można wykorzystywać tradycyjną koncepcję instrumentów marketingowych 4P, na którą składa się:

 • produkt – przedmiot działań, czyli zachowania/postawy lub zmiany w zachowaniu/postawach rynku docelowego, do których ma prowadzić program społeczny/kampania społeczna;
 • Promocja promotion – przekazy, źródła przekazu, techniki i narzędzia promocyjne, wykorzystywane do przekazania komunikatów programu społecznego;
 • Cena price – koszty i inne bariery, które rynek docelowy łączy z proponowanym produktem i sposoby ich zminimalizowania;
 • Dystrybucja place – miejsca, w których adresaci mogą podjąć decyzję o przyjęciu oczekiwanych zachowań. Miejsca, w których możemy prowadzić działania, zaoferować produkty dodatkowe i materiały.

Społeczny marketing-mix w szerszym ujęciu rozszerza się o kolejne elementy: publics grupy opinii, partnership partnerstwo, policy polityka, wsparcie legislacyjne, purse strings źródła finansowania.

Pod nazwą marketing społeczny kryją się dwa terminy: działania marketingowe nastawione na zmianę społecznie szkodliwych zachowań, których głównym celem jest zachęcenie do zmiany zachowań społeczeństwa oraz wspieranie celów społecznych w ramach marketingu komercyjnego, którego głównym celem jest budowanie wizerunku firmy bądź marki poprzez sponsorowanie działalności społecznej.

Przykłady marketingu społecznego:

 • "Rzuć palenie razem z nami";
 • "Orkiestra Świątecznej Pomocy";
 • "Alkohol kradnie wolność".
                                     

2. Planowanie kampanii społecznych

Budowanie kampanii społecznej powinno obejmować szereg etapów, których realizacja da solidne podstawy skutecznej kreacji. Należą do nich:

 • wybór celów,
 • badania docelowych odbiorców,
 • analiza wstępna,
 • projektowanie działań komunikacyjnych.
 • formułowanie strategii kreatywnej,
 • planowanie społecznego marketing-mix,
 • segmentacja i wybór rynku docelowego,