Poprzednia

ⓘ Branding korporacyjny
Branding korporacyjny
                                     

ⓘ Branding korporacyjny

Branding korporacyjny – planowy i systematyczny proces tworzenia oraz utrzymywania pozytywnego wizerunku organizacji jako całości, poprzez umiejętne zarządzanie zachowaniami, komunikacją i symboliką firmy.

Branding korporacyjny opiera się na tradycji brandingu produktu. Cel jest ten sam – wyróżnienie i zdobycie uznania. Jednak aktywność marketingowa jest tu znacznie bardziej złożona. Prowadzona na poziomie organizacji, a nie pojedynczego produktu, z orientacją na szeroką grupę interesariuszy. O ile działania związane z markami produktowymi skupiają się na ostatecznych nabywcach konsumentach, o tyle branding korporacyjny zorientowany jest na znacznie bardziej zróżnicowaną grupę odbiorców. Dotyczy on zarówno do zewnętrznych, jak i wewnętrznych interesariuszy. Specyficzne grupy docelowe wymagają różnych form i środków komunikacji. Branding korporacyjny wykorzystuje nie tylko kontrolowane formy komunikacji marketingowej, ale także wysyła komunikaty poprzez oferowane produkty czy też zachowania organizacji i jej członków. To całościowa, zintegrowana wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja korporacyjna, szeroko wykorzystująca nowe media oraz komunikację nieformalną.