Poprzednia

ⓘ Zdjęcie sygnalityczne
Zdjęcie sygnalityczne
                                     

ⓘ Zdjęcie sygnalityczne

Zdjęcie sygnalityczne – technika kryminalistyczna polegająca na wykonaniu serii zdjęć osoby w stałych, porównywalnych warunkach.

Zdjęcie sygnalityczne wykonuje się z profilu prawego, en face i półprofilu lewego, w stałych warunkach oświetleniowych. Wykonuje się je z odległości równej ośmiokrotnej długości ogniskowej obiektywu.

Metoda ta została opracowana przez francuskiego funkcjonariusza policji Alphonsea Bertillona pod koniec XIX wieku.

Klasyczny komplet sygnalityczny uzupełnia się czasem o prawy półprofil jeśli prawy profil jest bardziej charakterystyczny od lewego, zdjęcie całej sylwetki oraz o zdjęcia cech szczególnych.

Zasady wykonywania i prowadzenia zdjęć sygnalitycznych przez polską policję reguluje Instrukcja o szczegółowych zasadach prowadzenia zbiorów daktyloskopijnych i zdjęć sygnalitycznych oraz wzory dokumentów w tych sprawach, będąca załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 roku. Załącznik nr 7 do tej instrukcji reguluje zasady i warunki techniczne wykonywania zdjęć sygnalitycznych.

Na zdjęciu twarzy z profilu powinna być widoczna tabliczka informacyjna, zawierająca następujące dane:

  • numer ewidencyjny zdjęcia i rok jego wykonania,
  • cyfry będące odpowiednikami wzrostu i koloru włosów, określone w powyższym załączniku nr 7.
  • nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej policji, w której wykonano zdjęcie,